Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Jutro radni zdecydują o wiatrakach  (Przeczytany 12757 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 04 Czerwiec, 2013, 21:42:31 »

W środę o godz. 9:00 Rada Gminy Lubań będzie zamykać plan zagospodarowania przestrzennego. 4 Października radni, pod przewodnictwem ówczesnej przewodniczącej Bogusławy Karnaś, podjęli decyzję o wykreśleniu z części tekstowej zapisu, który pozwalał na lokalizację wiatraków na gruntach rolnych w odległości 400 metrów od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej.

W projekcie uchwały na jutrzejsze obrady Rady Gminy Lubań przewidziano korektę zapisów dopuszczających lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie terenów rolniczych oznaczonych symbolem "R".

Co to oznacza? O opinię poprosiłem Tomasza Bernackiego, specjalistę od planów zagospodarowania przestrzennego.Opinia

w zakresie § 3 ust. 1 pkt. 2 projektu Uchwały Rady Gminy Lubań w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

 
Po analizie przedstawionego mi do zaopiniowania projektu uchwały RG Lubań  w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań - § 3 ust. 1 pkt. 2, uważam, iż zawarty w tym paragrafie zapis –

„Nie ogranicza się – o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami ochrony gruntów rolnych lub innymi obowiązującymi przepisami - możliwości lokalizacji w obrębie terenów rolniczych niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności stacji transformatorowych, stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, przepompowni, ujęć wód, elektrowni wodnych, urządzeń radiotelekomunikacyjnych, zalecając prowadzenie nowych sieci wzdłuż pasów drogowych lub równolegle do sieci istniejących” jest sformułowaniem otwartym, nie zamykającym pełnej listy dozwolonych inwestycji na gruntach rolnych.

Stosowanie określenia „w szczególności” określa zakres inwestycji rekomendowanych, listę, która może być rozszerzana. Nie oznacza pełnego ich wykazu. Tego typu stanowisko było już wyrażane wielokrotnie przy okazji interpretacji różnego rodzaju przepisów, nie tylko z zakresu gospodarki przestrzennej. Katalog inwestycji infrastrukturalnych nie jest więc wyłącznie ograniczony do wymienionych w tym punkcie. Oczywiście jest to zapis dopuszczalny i czasem stosowany w częściach tekstowych planów miejscowych, aby nie utrudniać budowy inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza, iż rozwój technologii jest tak szybki, iż często plany miejscowe nie nadążają za tempem zmian. Wadą tego typu zapisów jest jednak ich ogólnikowość, a co za tym idzie problematyczność w interpretacji przez organy gmin (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia) oraz Starostę Powiatowego (na etapie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę danej inwestycji). Zdarza się, iż tego typu zapisy są inaczej interpretowane przez rady gmin, które je uchwalają, a organy, które je następnie stosują.

 

Biorąc pod uwagę  cel podjęcia zmian w planie, określony w załączniku nr 1 do ww. uchwały – „Niniejsza zmiana planu ma na celu korektę  ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań polegającą na usunięciu zapisów dopuszczających lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie terenów rolniczych oznaczonych symbolem R” , wydaje się, iż optymalnym rozwiązaniem byłoby dodanie w części tekstowej planu dla terenów rolnych wyraźnie sformułowania  o następującej treści:

 
„zakazuje się budowy elektrowni wiatrowych” lub „zakazuje się lokalizacji wież elektrowni wiatrowych”

 
Tego typu zapisy są często stosowane w wielu planach miejscowych i nie pozostawiają marginesu na różnorodne spekulacje czy interpretacje.

 
Moim zdaniem, na podstawie prawie 20-letniego doświadczenia zawodowego w tym zakresie,   prawdopodobne jest, iż przy zapisie zaproponowanym w projekcie uchwały, mimo wszystko potencjalni inwestorzy mogą zwrócić się o uzyskanie pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych na terenie gminy Lubań. Samo usunięcie „elektrowni wiatrowych” z listy przykładowych, możliwych do realizacji inwestycji na gruntach rolnych moim zdaniem nie pociąga za sobą automatycznie zakazu ich budowy.  Oczywiście w przypadku sporów w zakresie interpretacji tego zapisu,  zawsze ostateczne zdanie będą miały organy odwoławcze. Jednakże podejmując tego typu uchwałę przez RG Lubań, domyślam się, iż raczej chodziło o to, aby uniknąć sporów i definitywnie zamknąć ten temat, a nie powodować kolejne domysły i niejasności. W związku z powyższym, o ile rzeczywiście rada gminy nie decyduje się na dopuszczenie budowy tego typu elektrowni na terenie gminy Lubań, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zaproponowanego powyżej rozwiązania i wprowadzenie dodatkowego zapisu.

 
Jeżeli faktycznie jakakolwiek rada gminy zdecydowałaby się  na skuteczną ochronę krajobrazu, ograniczenia w zakresie budowy elektrowni wiatrowych koniecznie powinny być również wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Co prawda nie jest to dokument prawa miejscowego, na podstawie którego realizuje się bezpośrednio inwestycje, jednakże wytycza on kierunki zmian w planach miejscowych. Najważniejsze, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 t.j.)  ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Tak więc chociażby w przypadku trudności interpretacyjnych zapisów planu miejscowego, organ odwoławczy może dokonać porównania zapisów obu tych dokumentów. W przypadku, gdyby w „Studium..” nie było wyraźnego odniesienia czy zakazu budowy elektrowni wiatrowych, prawdopodobnie organ odwoławczy przychyliłby się na korzyść potencjalnego inwestora (w przypadku przyjęcia omawianego projektu uchwały).

 

Dodam na koniec, iż osobiście nie uważam, aby zapis o całkowitym wykluczeniu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy był  słuszny. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby strategiczne wytypowanie terenów, na których takie inwestycje byłyby dopuszczone wraz z wprowadzeniem określonych ich parametrów np. wysokości. Oczywiście wytypowanie takich terenów wymagałoby analizy przyrodniczej, turystycznej, kierunków rozwoju urbanizacji w gminie (tereny pod rozwój inwestycji) i to w perspektywie nie kilku, a kilkudziesięciu lat. W przypadku zdecydowania się na budowę na określonych obszarach elektrowni wiatrowych, powinny być wprowadzone odpowiednie zapisy zarówno w „Studium..” jak i planie miejscowym, przy czym powinny być to miejsca ściśle wydzielone na rysunku planu jako jednostki „EW - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami technicznymi”.  Wówczas przy opisie tego typu jednostek planistycznych można wprowadzić np. ograniczenia co do wysokości samej wieży elektrowni, wysokości maksymalnej wieży łącznie ze śmigłami, minimalne odległości od określonego rodzaju zabudowy itd. Dotychczasowy zapis, iż właściwie można je realizować na wszelkiego rodzaju gruntach rolnych na terenie całej gminy, de facto pozbawia gminę władztwa planistycznego nad kierunkami jej rozwoju i faktycznie wymaga korekty.

 

 

                                
Tomasz Bernacki
 

Lubań 04.06.2013 r.

 

(opinię sporządzono dla p. Piotra Cichanowicza ze Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Lubań)
 


1.JPG

* 1.JPG (231.34 KB, 867x1292 - powiększony/pobrany 530 razy.)
2.JPG

* 2.JPG (173.41 KB, 909x1376 - powiększony/pobrany 505 razy.)
3.JPG

* 3.JPG (189.82 KB, 752x1101 - powiększony/pobrany 522 razy.)
4.JPG

* 4.JPG (183.51 KB, 752x1101 - powiększony/pobrany 464 razy.)
5.JPG

* 5.JPG (89.72 KB, 782x1147 - powiększony/pobrany 534 razy.)
6.JPG

* 6.JPG (122.96 KB, 782x1147 - powiększony/pobrany 502 razy.)
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*

Punkty: +174/-715
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1232
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Pragmatyk


« Odpowiedź #1 : 05 Czerwiec, 2013, 15:07:41 »              i jak Piter ? będą czy nie będą
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jeśli walczymy możemy przegrać
jeśli nie walczymy jesteśmy przegraniPunkty: +12/-6
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 140
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #2 : 05 Czerwiec, 2013, 15:16:48 »

wiatraków nie będzie, po całej zawierusze na temat, chyba kamikadze podjął by się takiego ryzyka
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #3 : 05 Czerwiec, 2013, 16:53:13 »

Uchwała została podjęta. "W opinii" obecnego na sesji radcy, nie pozwala na budowę wiatraków na terenie gminy.

Pytania i wątpliwości się namnażają, ale nie będę tego rozwlekał. No, chyba, że chcecie Uśmiech

Z informacji osób uczestniczących na poniedziałkowym posiedzeniu komisji RG, ponowne rozważenie lokalizacji wiatraków będzie powracać przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.
Wiatraki rulez!
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +12/-6
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 140
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #4 : 05 Czerwiec, 2013, 17:28:19 »

a nie pisałem? żeby nie napisać " anie mówiłem?
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*

Punkty: +174/-715
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1232
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Pragmatyk


« Odpowiedź #5 : 05 Czerwiec, 2013, 19:27:06 »

Uchwała została podjęta. "W opinii" obecnego na sesji radcy, nie pozwala na budowę wiatraków na terenie gminy.

Pytania i wątpliwości się namnażają, ale nie będę tego rozwlekał. No, chyba, że chcecie Uśmiech

Z informacji osób uczestniczących na poniedziałkowym posiedzeniu komisji RG, ponowne rozważenie lokalizacji wiatraków będzie powracać przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.
Wiatraki rulez!


                      nawijaj
                      przejeżdżając kilkakrotnie zauważałem rozładowywanie
                           napięcia przed UG prawdopodobnie podczas przerw...
                       
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jeśli walczymy możemy przegrać
jeśli nie walczymy jesteśmy przegrani
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #6 : 05 Czerwiec, 2013, 20:49:07 »

To proste. W planach pozostał szeroki zapis, mówiący o infrastrukturze technicznej.

Czy elektrownie wiatrowe są urządzeniami infrastruktury technicznej?

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami infrastruktury technicznej, a pogląd ten jest  utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych

(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II OSK 310/10, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 6 maja 2009 r., sygn. II SA/Po 1003/08, z dnia 27 maja 2009 r., sygn. II SA/Po 1000/08, z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. IV SA/Po 762/10, z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. IV SA/Po 763/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r., sygn. II SA/Bd 533/09, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. II SA/Łd 650/10 – dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Proste? Jak dla mnie wręcz oczywiste. Przykładem może być zgorzeleckie studium do planu zagospodarowania przestrzeni. Kilkadziesiąt stron i ani słowem o wiatrakach. Natomiast sporo o infrastrukturze technicznej. A Zgorzelec to eldorado wiatrakowe.
http://pliki.zgorzelec.mserwer.pl/mpzp/Zgorzelec2_Uchwalone_Studium_tekst.pdf

Znienawidzony doręczyciel, będąc na zastępstwie przez 4 miesiące prawdę zna Język Zgłębił ją u samych inwestorów, w czasach, kiedy ochoczo popierał wiatraczki, dawno, dawno temu Spoko
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwiec, 2013, 20:58:17 wysłane przez Piotrek » Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +40/-1
Offline Offline

Wpisy: 12
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #7 : 05 Czerwiec, 2013, 21:24:09 »

No to dobrze nam napisał kiedyś grot: że on by się na naszym miejscu jeszcze nie cieszył, bo to nie koniec ... w końcu osiągnęli swój cel...  gorzej jak się ludzie o tym dowiedzą.
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #8 : 05 Czerwiec, 2013, 22:10:30 »

Pani Z. się niecierpliwi i ciska piorunami Uśmiech Nie chciałbym być znów złym prorokiem, obwieszczając w niedalekiej przyszłości przystąpienie do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Uniegoszcz i Radogoszcz z przeznaczeniem na farmę wiatrową.

Pozostaje zawierzyć słowom radcy, że nie będzie można "tego zrobić". Pożyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam.
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +82/-42
Offline Offline

Wpisy: 281
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Teresa Zembik Przewodnicząca NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


« Odpowiedź #9 : 07 Czerwiec, 2013, 17:13:41 »

Piorunami powiadasz....


piorun.jpg


piorun1.jpg


piorun2.jpg


piorun3.jpg


piorun.jpg

* piorun.jpg (103.47 KB, 1018x674 - powiększony/pobrany 1119 razy.)
piorun1.jpg

* piorun1.jpg (109.89 KB, 984x718 - powiększony/pobrany 1034 razy.)
piorun2.jpg

* piorun2.jpg (76.43 KB, 1003x730 - powiększony/pobrany 1069 razy.)
piorun3.jpg

* piorun3.jpg (87.31 KB, 1018x726 - powiększony/pobrany 1057 razy.)
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #10 : 07 Czerwiec, 2013, 21:41:43 »

Inne, bardziej nowoczesne pioruny.

Przykład pioruna kulistego o wielkości połowy szkolnego autobusu.

Jak dla mnie wyzwanie. Mniej więcej raz na 3 lata wiatrak ulega poważnej awarii. Na takich nagraniach zarabia się kokosy Duży uśmiech

Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +28/-53
Offline Offline

Wpisy: 155
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #11 : 07 Czerwiec, 2013, 23:41:18 »

Pan Alfa i Omega zaraz wymyśli jakieś źródło energii
Zgłoś do moderatora   Zapisane


*

Punkty: +214/-137
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 590
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy ZnajomychWWW
« Odpowiedź #12 : 08 Czerwiec, 2013, 12:36:52 »

Pani Z. się niecierpliwi i ciska piorunami Uśmiech ...
Pani Z. nie tylko niecierpliwi się i ciska piorunami.
Pani Z. ciągle mało i chce jeszcze więcej.
Próbuje...
Za jakiś czas o tym co i z kim próbuje...
 Duży uśmiech

Pozdrawiam

tsetse
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Aequitas et Veritas
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Jutro Starostwo Powiatowe w Lubaniu nie pracuje Bieżące wiadomości Leo 0 3017 Ostatnia wiadomość 13 Sierpień, 2009, 18:03:23
wysłane przez Leo
Jutro TVN 24 w Świeradowie Zdroju Bieżące wiadomości Leo 0 3420 Ostatnia wiadomość 11 Marzec, 2010, 19:22:52
wysłane przez Leo
Folkart już jutro na lubańskim Rynku Bieżące wiadomości Leo 0 2728 Ostatnia wiadomość 22 Lipiec, 2010, 10:15:25
wysłane przez Leo
Budżet gminy uchwalony - zobacz jak głosowali radni Bieżące wiadomości x 9 11572 Ostatnia wiadomość 02 Luty, 2011, 22:37:06
wysłane przez luna3
VII Zlot Samochodów Amerykańskich jutro na Rynku w Lubaniu Kalendarz wydarzeń « 1 2 3 » x 33 28427 Ostatnia wiadomość 10 Maj, 2011, 11:50:33
wysłane przez Samozapłon
Po komisjach wszyscy radni ZA Miasto Lubań « 1 2 3 4 » Urząd Miasta 45 32837 Ostatnia wiadomość 29 Luty, 2012, 22:11:24
wysłane przez cezar
Poseł Marzena Machałek o wiatrakach w Lubaniu Polecane - Strona główna x 0 3205 Ostatnia wiadomość 05 Czerwiec, 2012, 23:15:08
wysłane przez x
JUTRO KONIEC ŚWIATA !!! Hydepark « 1 2 » ŻORŻ 18 16787 Ostatnia wiadomość 29 Grudzień, 2012, 14:30:27
wysłane przez Tony
Radni pożegnali dyrektora MDK Video Luban24 « 1 2 » x 18 26171 Ostatnia wiadomość 19 Maj, 2014, 16:19:28
wysłane przez Lagertha