Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: ZESPÓŁ ds. OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ  (Przeczytany 3329 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 03 Marzec, 2008, 11:53:02 »

I.ZESPÓŁ ds. OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ


1.1. Rodziny zastępcze spokrewnione
 
Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu jest realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną. Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich obowiązków udziela się pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej oraz zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie Postanowienia Sądu - Wydział rodzinny i nieletnich. Rodzina zastępcza podejmuje obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie. Zapewniając dziecku warunki rozwoju i wychowania, w zależności od stanu zdrowia i poziomu rozwoju oraz odpowiednie warunki bytowe, sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, w przypadkach występowania problemów z dzieckiem rodzina ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy PCPR.W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając z upoważnienia Starosty zawiadamia właściwy miejscowo Sąd o możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub w przypadku niewypełnienia przez rodzinę zastępczą obowiązków wobec dziecka Kierownik PCPR zawiadamia Sąd o konieczności zapewnienia dziecku innego rodzaju opieki. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności , do czasu ukończenia szkoły , w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości , jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie. Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150 % podstawy ( obecnie podstawa zgodnie z ustawa o pomocy społecznej wynosi 1647 zł ). Ponadto w przypadku gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać tej rodzinie pomoc na częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia pomoc :
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy albo okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy wypłacane przez okres trwania bezpośrednich skutków tego zdarzenia
pomoc w formie rzeczowej o wartości do 50% podstawy
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na usamodzielnienie:
* pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze niespokrewnione otrzymują pomoc pieniężna na usamodzielnienie od 400 do 100% podstawy, ( w zależności od okresu pobytu )
* pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki 30% podstawy
* pomoc pieniężna na zagospodarowanie w wysokości do 300% podstawy
 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie jeżeli kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.
Wszystkie decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z uwzględnieniem zasady indywidualności i w oparciu o obowiązujące przepisy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wydano łącznie 121 decyzji w tym:
* na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej 96 decyzje, w tym dla 12 nowych rodzin
* na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niespokrewnionej rodzinie zastępczej 17 decyzji,
* jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków w związku z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej 8 decyzji

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 89 rodzin zastępczych w tym:
* 84 rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których umieszczonych zostało 104 dzieci,
* 4 rodziny niespokrewnione z dzieckiem, w których umieszczonych zostało 13 dzieci,
* 2 dzieci ukończyło 18 rok życia i opuściło rodzinę zastępczą oraz
* 3 dzieci opuściło rodzinę zastępczą po ukończeniu szkoły w której osiągnęły pełnoletność
* 7 dzieci zgodnie z postanowieniem Sądu powróciło do rodziców biologicznych.
* 12 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej posiada orzeczenie o niepełnosprawności, co wiąże się ze zwiększoną pomocą pieniężną,
*- dla dziecka do lat 7 posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 80% podstawy 1647 zł., pomniejszonej o połowę dochodu dziecka,
*- dla dziecka od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, 60 % podstawy 1647 zł., również pomniejszoną o połowę dochodu dziecka.
*-dzieci zdrowe do lat 7 otrzymują pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 60 % podstawy 1647 zł., pomniejszoną o połowę dochodu dziecka.

W roku 2007 łącznie udzielono świadczeń :
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 72 6667 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do spokrewnionej rodziny zastępczej w wysokości 2 926,18 zł

Łącznie wydano kwotę 889 685,18 zł
 

Zawarto Porozumienia z Powiatem Żarskim, Rawickim, Wrocławskim, Grudziądzkim, Lwóweckim oraz miastem Wrocław w związku z pobytem w tych powiatach dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lubańskiego (w tych przypadkach koszty ponosi Powiat Lubański), oraz z Powiatem Bolesławieckim z którego dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej pochodzącej z terenu powiatu Lubańskiego (koszty utrzymania dziecka ponosi powiat właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczenie w rodzinie zastępczej) .

W roku 2007r. rozpoczęto szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych. Zakres szkolenia obejmuje głównie prawa i obowiązki rodzin zastępczych, pomoc psychologiczna, wzmacnianie więzi w rodzinach zastępczych, konstruktywne rozwiązywanie problemów dzieci w okresie dojrzewania oraz asertywny sposób wychowywania dzieci.
Kolejne cykle szkolenia będą przebiegały w grupach rodzin, które spotykają się z podobnymi trudnościami wychowawczymi.
Planuje się przeszkolenie cyklem szkoleń o następującej tematyce:
1.Potrzeby rozwojowe dzieci narażonych na ryzyko.
2.Dyscyplina.
3.Rozwój seksualny dziecka.
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu nie tylko udziela pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym ale wykonuje przede wszystkim ogrom pracy socjalnej, mając na uwadze dobro dzieci umieszczonych w tych rodzinach.
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Zespół muzyczny na wesele !!! Ogłoszenia drobne « 1 2 » Diana85 19 25829 Ostatnia wiadomość 18 Grudzień, 2011, 16:17:11
wysłane przez ona123
Podejmę sie opieki Ogłoszenia drobne Waldi71 0 1996 Ostatnia wiadomość 14 Marzec, 2010, 12:03:31
wysłane przez Waldi71
Podejmę się opieki nad dzieckiem Komercyjnie - Biznes, firmy, etc czarna mamba 0 2730 Ostatnia wiadomość 06 Czerwiec, 2011, 13:36:05
wysłane przez czarna mamba
Podejmę się opieki Komercyjnie - Biznes, firmy, etc czarna mamba 0 2542 Ostatnia wiadomość 06 Czerwiec, 2011, 13:36:50
wysłane przez czarna mamba
podejmę się opieki  Komercyjnie - Biznes, firmy, etc czarna mamba 0 1637 Ostatnia wiadomość 14 Wrzesień, 2011, 19:55:38
wysłane przez czarna mamba
podejmę się opieki  Komercyjnie - Biznes, firmy, etc czarna mamba 3 2633 Ostatnia wiadomość 20 Wrzesień, 2011, 16:59:33
wysłane przez czarna mamba
podejmę się opieki nad dzieckiem!!! Ogłoszenia drobne edytaprzybylskakret 0 2196 Ostatnia wiadomość 29 Luty, 2012, 10:31:11
wysłane przez edytaprzybylskakret
ZESPÓŁ SZKÓŁ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu Powiat lubański powiat 0 3938 Ostatnia wiadomość 30 Marzec, 2012, 08:58:12
wysłane przez powiat
Zespół PAAJK Ogłoszenia drobne armen 0 2415 Ostatnia wiadomość 13 Lipiec, 2012, 11:41:05
wysłane przez armen
Młody osiołek Horst 16 dzieckiem Camilli Przyroda i Turystyka www.tierpark-goerlitz.de 0 1976 Ostatnia wiadomość 17 Sierpień, 2016, 10:35:54
wysłane przez www.tierpark-goerlitz.de