Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Uchwały „śmieciowe” zatwierdzone  (Przeczytany 5799 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Moderator
*****

Punkty: +121/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 638
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« : 02 Listopad, 2012, 15:13:13 »


Radni spotkali się po raz kolejny w lubańskim Ratuszu na XXIX sesji Rady Miasta, która miała miejsce 30 października br.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni zostali zapoznani z informacją o stanie bezpieczeństwa miasta za rok 2011 w zakresie ochrony przeciwpożarowej, porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz stanu sanitarnego miasta. Z tej okazji gośćmi posiedzenia październikowej sesji byli: Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaniu Kamila Wolańska, J. Stabryn – Sąd Rejonowy, Komendant Policji w Lubaniu Pan Artur Ciupa, Halina Stachowicz – Insp. Sanitarna, Komendant Straży Pożarnej w Lubaniu Roman Mroczkowski, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Stanisław Kusio oraz Z-ca Kierownika Rejonu Adam Śmigielski – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Obecność zaproszonych gości była dla lubańskich radnych okazją do składania wniosków i zadawania pytań, które dot. m.in. stopnia wykrywalności autorów fałszywych alarmów pożarowych oraz częstotliwości ich występowania (pytania do Komendanta PSP Lubań), problemu nieprawidłowo parkowanych pojazdów i zakłócania porządku publicznego (pytania do Komendanta SM). Radni zostali również zapoznani ze sprawozdaniem z działalności lubańskiej Straży Miejskiej. Przedstawiony został wykaz przeprowadzonych przez strażników miejskich interwencji oraz szczegółowe dane statystyczne.

Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przedstawiciel lokalnego oddziału GDDKiA poinformował obradujących zarówno o zrealizowanych jak i planowanych inwestycjach, tj. m.in. wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do ogrodów działkowych na ul. Warszawskiej oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z dodatkowym oznakowaniem, w obrębie skrzyżowania Drogi Krajowej nr 30 z ul. Pastelową. Inwestycje będą realizowane w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych. Jak poinformował Z-ca Kierownika Rejonu - będą prowadzone starania o pozyskanie dodatkowych nakładów pieniężnych.
W kolejnej części obrad rajcowie zostali zapoznani z informacją dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań i pracowników samorządowych.
Rada Miasta podczas głosowania przyjęła m.in. pierwsze uchwały obligatoryjne, dotyczące metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat na terenie miasta Lubań, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie miasta.
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2012 roku została znowelizowana ustawa o gospodarce odpadami na terenie gmin. Proces jej wdrażania przez wszystkie samorządy w Polsce ma rozpocząć się od 1 lipca 2013 roku.
W czerwcu br. na mocy Zarządzenia Nr 96/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05.06.2012 roku został powołany 10. osobowy zespół ds. oceny przygotowania do przyjęcia nowych zadań i do wdrożenia przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie wskaźników i parametrów zapisanych w Wojewódzkim planie Gospodarki Odpadami oraz danych uzyskanych z Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lubań, powołany zespół sporządził wykaz projektów uchwał, których treść obejmowała m.in. zaproponowane górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
Narzucone przez ustawodawcę nowe przepisy dotyczyć będą każdego mieszkańca Lubania, dlatego też opracowane przez w/w zespół projekty uchwał zostały poddane konsultacjom społecznym (należy wspomnieć, iż samorządy nie miały narzuconego obowiązku ich przeprowadzania). Termin konsultacji został ustalony od 21 września 2012 roku do 8 października 2012 roku. Opinie i uwagi do projektów uchwał można było zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.luban.pl (Menu - Konsultacje społeczne), Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje obywatelskie, jak również w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6 oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7-mej Dywizji 14. Wypełnione formularze konsultacji projektów uchwał należało składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty elektronicznej: t.bernacki.um@luban.pl.
Komunikat informujący o możliwości wnoszenia uwag i propozycji został opublikowany na stronie internetowej www.luban.pl (Aktualności – artykuł pn. „Konsultacje projektów uchwał” z dnia 21 września br.) oraz na łamach dwutygodnika „Ziemia Lubańska”, Nr 18(449) z dnia 26 września br.

Zainteresowanie radnych wzbudziła obsługa medialna samorządu lokalnego, w tym również jednostek organizacyjnych. Z wypowiedzi BML wynika, że w roku 2012 wydatki na ten cel zostały obniżone o 30% w stosunku do lat ubiegłych.

Szczegóły dotyczące podjętych uchwał udostępnione będą w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań. Sesję zakończyły komunikaty.

Więcej zdjęć na oficjalnej stronie miasta Lubań: http://luban.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1386&menu_id=0
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +12/-6
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 60
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #1 : 04 Listopad, 2012, 13:54:06 »

Warto również dodać, iż w trakcie sesji Rada Miasta na prośbę Burmistrza i pod groźbą Skarbnika Miasta, iż poda się on do dymisji podjęła podrzuconą w ostatniej chwili na sesję uchwałę o zaciągnięciu przez Miasto kredytu zapobiegającego katastrofie finansowej Gminy w wysokości 5.200.000 zł ( z czego 4.100.000 obligacje oraz 1.100.000 dodatkowy kredyt w rachunku bieżącym). Niepokojące jest, iż władze miasta zdecydowały się tym samym na zaciągnięcie już łącznie 8.200.000 (ośmiu MILIONÓW dwieście tysięcy!!!!) kredytów w roku 2012, z czego 4.100.000 to kredyt w BGŻ w rchunku bieżącym (planowano jedynie 900.000 zł), a 4.100.000 zł obligacje (nie planowano wcale). Fakt rozchulanych wydatków bieżących w mieście, czyli wydatków na działanośc bieżącą, nie wlicza się tu inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, zauważyła już nawet Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydała jedynie warunkową pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za I półrocze (krąża opinie, iż pierwszy raz w historii miasta wydano decyzję warunkową) oraz w uzasadnieniu zwróciła uwagę na konieczność ograniczenia wydatków bieżacych. O tym również na sesji była mowa, a dlaczego sprawozdawca to przemilczał? Przecież sprawa jest niezwykle istotna! Czuje tu kolejną próbę manipulowania czytelnikami, któym wmawia się, iż finanse miasta są w ryzach i pod kontrolą. Fakty wskazują nieco inaczej....
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +475/-99
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 2611
Znajomi: 7
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


http://trickymind.pl/wp-content/uploads/2013/12/wo


« Odpowiedź #2 : 04 Listopad, 2012, 14:25:38 »

Dla mnie manipulacją wobec czytelnika jest powyższy post napisany przez Forumowicza o wymownym nicku Tolerancja. Owa wyrozumiałość dotyczy chyba wyłącznie poprzedniego pana Burmistrza. Jeśli pisze się o złej kondycji finansowej miasta, to aby wypowiedź była obiektywna, argumentacja nie może być wybiórcza. Jeśli jeden Burmistrz przejmuje miasto po drugim z niemałym zadłużeniem, to niestety nie zlikwiduje tego machnięciem czarodziejskiej różdżki, tym bardziej, że żyjemy z dobie narastającego kryzysu. Gdyby poprzedni włodarz był lepszym gospodarzem i mniej tolerancyjnym wobec takich jednostek jak np. Plastusiński i jemu podobni, to obecne władze miasta nie musiałyby sięgać po kolejne wsparcia finansowe na rzecz miasta.
Moim zdaniem tylko konstruktywna krytyka jest słuszna ale co ja tam wiem.  Mrugnięcie
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jolanta Dobrzyńska - podobno baba z jajem  Mrugnięcie

(...) czasem pomimo pozorów religijności czyjś stan umysłu może być bardzo negatywny. Prawdziwa duchowość powinna owocować łagodnym usposobieniem, poczuciem szczęścia i spokoju. - Dalajlama XIV


*

Punkty: +462/-184
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 439
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #3 : 04 Listopad, 2012, 16:54:51 »

Szanowna tolerancjo (a właściwie manipulacjo). Po pierwsze wspomniane przez Ciebie dwie uchwały budżetowe sygnalizowane były już w trakcie przesyłania radnym materiałów na październikową sesję Rady Miasta (wystarczy spojrzeć na porządek obrad sesji i wykaz uchwał). Po drugie założenia tych uchwał szczegółowo omawiane były na dwóch, z trzech komisji Rady Miasta ( na trzeciej skarbnik czekał na sygnał dany przez przewodniczącego komisji – nie doczekał się). Po trzecie kredyt w linii w wysokości 4.100.000 zł nie jest wliczany do zadłużenia miasta. Jego spłata ma nastąpić do 31 grudnia tego roku i tak się też stanie. Wspomniany kredyt pozwala za to miastu płynnie regulować zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych oraz jednostek samorządu ( w tym szkół, placówek sportu i kultury oraz MOPS). Po czwarte wysokość obligacji równa jest:
1. Wysokości kredytu w linii (wniosek, co do możliwości jego spłaty nasuwa się zatem sam);
2. Wysokości rat kredytów długo i krótkoterminowych wraz z odsetkami przypadających na ten rok, a zaciągniętych jeszcze przez mojego poprzednika.
Po piąte Szanowna tolerancjo (a właściwie manipulacjo), podaj proszę choć jeden przykład rozhulanych wydatków bieżących w naszym mieści. Po szóste Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje negatywną lub pozytywną opinię o wykonaniu budżetu. Warunkowa opinia nie istnieje, chyba że w Twojej głowie (bądź w głowach osób w imieniu których występujesz). Po siódme i najważniejsze – ŻADEN Z RADNYCH obecnych na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2012 r. (a obecni byli wszyscy) nie zagłosował PRZECIW tym uchwałom. Pięciu się wstrzymało. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, co do słuszności podjętych przeze mnie kroków, aby ustabilizować miejskie finanse.
Prawie dwa lata na stanowisku Burmistrza Miasta Lubań nauczyły mnie pokory. Ale uświadomiły mi również to, co zawiera się w często powtarzanej przez wielu maksymie – rób swoje. A zatem Szanowna tolerancjo: „Psy szczekają a karawana idzie dalej”. Co niniejszym czynię. Nie zważając na ujadanie, które dobiega najczęściej z jednej strony naszej lokalnej sceny politycznej.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopad, 2012, 17:38:37 wysłane przez Paweł Sokołowski » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +475/-99
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 2611
Znajomi: 7
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


http://trickymind.pl/wp-content/uploads/2013/12/wo


« Odpowiedź #4 : 04 Listopad, 2012, 17:23:33 »

Wojciech Młynarski - Róbmy swoje (Opole '88)


Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jolanta Dobrzyńska - podobno baba z jajem  Mrugnięcie

(...) czasem pomimo pozorów religijności czyjś stan umysłu może być bardzo negatywny. Prawdziwa duchowość powinna owocować łagodnym usposobieniem, poczuciem szczęścia i spokoju. - Dalajlama XIV
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
„Człowiek Roku 2007 Powiatu Lubańskiego” Informacje i Komunikaty Instytucji x 2 5756 Ostatnia wiadomość 27 Maj, 2008, 22:59:02
wysłane przez Joker
„Niewidoczni” – kolejny etap kampanii „Użyj wyobraźni” Bieżące wiadomości Leo 0 3747 Ostatnia wiadomość 19 Listopad, 2009, 10:46:46
wysłane przez Leo
„Srebrna” siła rażenia Arkadiusz Słowiński « 1 2 » Arkadiusz Słowiński 17 13975 Ostatnia wiadomość 08 Kwiecień, 2011, 23:17:09
wysłane przez Jola
Z projektem edukacyjnym „ Kabecjanie dają radę” – bezpiecznie i zdrowo” Gmina Lubań Urząd Gminy 0 3956 Ostatnia wiadomość 23 Maj, 2011, 13:00:08
wysłane przez Urząd Gminy
Informacja o przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie „Podkowy” Miasto Lubań Urząd Miasta 0 3654 Ostatnia wiadomość 11 Maj, 2012, 10:56:31
wysłane przez Urząd Miasta
KulinArtystyczna „Pieczeń w sosie limerykowym” [20 września g. 19.00] Polecane - Strona główna x 9 11692 Ostatnia wiadomość 26 Wrzesień, 2012, 23:37:31
wysłane przez ZUZA
„Głodnemu BLUES na myśli” [22 listopada g. 19.00] Polecane - Strona główna red. 7 10247 Ostatnia wiadomość 25 Listopad, 2012, 13:19:56
wysłane przez MAGENTA
„Góralu, czy ci nie żal?” [24 stycznia godz. 19.00] Polecane - Strona główna x 8 7450 Ostatnia wiadomość 24 Luty, 2013, 12:00:21
wysłane przez ZUZA
„Przez żołądek do serca” [14 lutego godz. 19:00] Polecane - Strona główna x 12 12527 Ostatnia wiadomość 21 Luty, 2013, 11:26:01
wysłane przez dyrektor1964
„Wiosna, ach to ty” Polecane - Strona główna x 4 6929 Ostatnia wiadomość 23 Marzec, 2013, 00:26:13
wysłane przez x