Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: V Sesja Rady Powiatu Lubańskiego  (Przeczytany 11272 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Moderator
*****

Punkty: +3/-4
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 182
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« : 03 Marzec, 2011, 10:43:21 »

24 lutego br. odbyła się piąta Sesja Rady Powiatu Lubańskiego. Jako pierwsza wystąpiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Krystyna Mucha przedstawiając sprawozdanie z tego jak wygląda przygotowanie PUP do realizowania działań (aktywizacja osób bezrobotnych) w tym roku oraz informację podsumowującą działania z roku ubiegłego.  Ponadto  zgromadzeni wysłuchali dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Rok 2010 to rok pod znakiem zmian – głównie w przepisach prawnych  tych dotyczących zrealizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Według Katarzyny Wójcik dyrektora tej placówki pozytywnym zjawiskiem jest malejąca liczba skierowań dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do lat ubiegłych a rosnąca liczba dzieci przyjętych do rodzin zastępczych oraz  do rodzin zastępczych niespokrewnionych. Na tych dwóch wystąpieniach skupimy się w następnym numerze.
W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia wolnego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2 , który zwolnił się po odejściu Leszka Leśko, w związku z objęciem funkcji burmistrza Olszyny.  Do zacnego gremium dołączył Lesław Szwedko. Przyjęto również uchwałę w  sprawie  zmiany uchwały Nr  I/15/2010 Rady  Powiatu  Lubańskiego z  dnia  7  grudnia   2010  roku w sprawie powołania stałej  Komisji ds. Aktywizacji Zawodowej i Przeciwdziałania Bezrobociu,  ustalenia  przedmiotu  jej  działania  oraz  określenia  składu  osobowego. Regulacja ta była związana z wygaśnięciem mandatu radnego Leszka Leśko. Rada postanowiła o wstąpieniu na jego  miejsce Lesław Szwedko, który wyraził chęć uczestnictwa w pracach w/w/ komisji. Kolejna nowelizacja dotyczyła zmiany uchwały Nr  I/13/2010 Rady  Powiatu  Lubańskiego z  dnia 7  grudnia   2010  roku w sprawie powołania stałej  Komisji Gospodarki Przestrzennej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska, i z  ustaleniem  przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego. Podjęcie tej uchwały było uzasadnione gdyż w dniu 15 lutego 2011 r. radny Edward Smusz  złożył rezygnację z dniem  24 lutego 2011 r. z pracy w Komisji Gospodarki Przestrzennej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.  Do tego gremium dołączył również Lesław Szwedko.
W związku z wygaśnięciem mandatu Leszka Leśko, wybranego w okręgu wyborczym  nr 2 , z listy wyborczej nr 1 –  KOMITET WYBORCZY, Rada postanowiła o wstąpieniu na jego  miejsce Lesława Szwedko, który wyraził chęć uczestnictwa w pracach Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Lubańskiego.               
Radni pozytywnie rozpatrzyli również uchwałę w sprawie  przystąpienia przez Powiat Lubański do realizacji projektu ,,Zaclersko – Łużyckie wycieczki rowerowe” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
Powiat Lubański i miasto Zacler leżą w strefie pogranicza, które charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju gospodarczego, posiada  jednak bardzo wysoki potencjał turystyczny. Dlatego też należy podejmować próby działań mających na celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności wymienionych terenów, oraz umożliwić wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej. Potrzeba aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców regionu i chęć poznawania sąsiadów daje możliwość aktywizacji turystycznej regionu, co powinno wpływać na rozwój gospodarczy. Obecnie coraz więcej osób spędza czas jeżdżąc  na rowerze, niestety istnieją bardzo duże zaniedbania w zakresie oznakowania tras rowerowych, a sieć ścieżek rowerowych jest na terenie Powiatu Lubańskiego zbyt uboga.
Wartość projektu wynosi ok. 23 594,52 zł. Wybór wniosków o dofinansowanie projektu, pełni Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Dofinansowanie projektu w 95% pochodzić będzie ze środków zewnętrznych, 5%  pochodzić będzie ze środków finansowych z budżetu powiatu.
Radni wyrazili  zgodę na przystąpienie przez Powiat Lubański do realizacji projektu „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technicznych i klęsk żywiołowych w powiatach lwóweckim i lubańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”. Wynika to z tego ,że powiat lubański położony jest w rejonie przygranicznym. Przez Powiat Lubański przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne tak kolejowe, jak lądowe. Transportem tym przewożone są znaczne ilości różnych substancji chemicznych, w tym toksycznych, a zwłaszcza paliw. Kręte drogi Pogórza Izerskiego stwarzają realne zagrożenie dla ciężkich samochodów transportujących te środki. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wystąpienia katastrofy ekologicznej. Poza tym Powiat Lubański narażony jest na występowanie innych naturalnych zagrożeń, a zwłaszcza powodzi. Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej spełniają podstawową funkcję w systemie ratownictwa chemicznego i powodziowego, a na dzień dzisiejszy nie posiadają one niezbędnego do działania w tych warunkach sprzętu. Zakup takiego sprzętu w ramach tego Programu zapewniłby właściwe zabezpieczenie powiatu w tym zakresie. Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego” wynosi 12 279 831 złotych, natomiast wartość Projektu pn. „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technicznych i klęsk żywiołowych w powiatach lwóweckim i lubańskim” wynosi 650 000 złotych ( w tym 23% VAT).
Na Projekt ten składa się zakup:
- kontenera wodnego – 380 000 złotych,
- samochodu do rozpoznawania zagrożeń – 130 000 złotych,
- samochodu dowodzenia i łączności (9-osobowy) - 140 000 złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu, zaś 15 % to środki własne Powiatu.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie  przystąpienia przez Powiat Lubański do realizacji projektu “Uwierz w siebie – zostań biznesmenem” w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z inicjatywą złożenia wniosku projektowego wystąpiło Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt”. W ramach Projektu ok. 30 osób z Powiatu Lubańskiego otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czas trwania projektu wynosi trzy lata.  Rozpoczęcie realizacji nastąpi w miesiącu listopadzie 2011 r., zakończenie natomiast w październiku 2013 r.
Wartość projektu wynosi ok. 2 183 808 zł. Wybór wniosków o dofinansowanie projektu, a także kontrolę nad projektem pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.  Projekt nie wymaga wkładu własnego. Pozostałymi podjętymi są uchwały w sprawie:
•   podjęcia  prac  nad  strategią  rozwoju  powiatu  lubańskiego,
•   ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu w likwidacji,
•   zmiany uchwały Nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego,
•   udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Leśna
•   udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu.

Obraz 019 (Large).jpg

* Obraz 019 (Large).jpg (89.69 KB, 1024x680 - powiększony/pobrany 787 razy.)
Obraz 026 (Large).jpg

* Obraz 026 (Large).jpg (125.31 KB, 1024x680 - powiększony/pobrany 526 razy.)
Obraz 031 (Large).jpg

* Obraz 031 (Large).jpg (69.32 KB, 1024x680 - powiększony/pobrany 552 razy.)
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +24/-3
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 316
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #1 : 03 Marzec, 2011, 14:39:21 »

Jak to wszystko pieknie wygląda a szczególnie RUP a bezrobocie w lubaniu 30%, brawo!
Zgłoś do moderatora   Zapisane


*

Punkty: +50/-16
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 590
Znajomi: 9
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #2 : 03 Marzec, 2011, 23:11:59 »

bezrobocie w lubaniu 30%, brawo!
a słyszałeś może
że gdzieś w Polsce bezrobocie jest mniejsze Co?

nie wydaje mi się
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Wczoraj do Ciebie nie należy.
Jutro niepewne...Tylko dziś jest Twoje.

Jan Paweł IIPunkty: +24/-3
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 316
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #3 : 04 Marzec, 2011, 14:33:05 »

tak, w wielu powiatach jest mniejsze, ale to są powiaty ściany wschodniej, i maja podobny dorobek niepracujących, ale my ze ściany zachodniej, w świetle innych powiatów wyglądamy blado, gdzie granica zachodnia daje możliwości w Lubuskim, zach. Pomorskim, no i północna część dolnośląskiego, my mamy dwie strefy przygraniczne i nic z tego nie wynika.
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Studio Eline.pl
Administrator
*****
*

Punkty: +154/-6
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1430
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Marketing w sieci. Daj się znaleźć!


WWW
« Odpowiedź #4 : 04 Marzec, 2011, 17:47:49 »

U nas 30% bezrobocia, bo zarejestrowani bezrobotni pracują właśnie min. za tą zachodnią granicą. Bycie zarejestrowanym w UP daje wiele korzyści i nie koniecznie jest związane z byciem "bezrobotnym".
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Punkty: +24/-3
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 316
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #5 : 04 Marzec, 2011, 19:22:19 »

O jakich korzyściach mowa??? jedyną korzyść na niekorzyść, to wstyd, że państwo nie zabezpiecza podstawy egzystencji, rzecz druga, praca za zachodnią granicą , jest li tylko sytuacja przymusową i w znacznej części kończy się powrotem z bagażem przykrych doznań, niestety, trzeba prawdzie patrzeć w oczy i wnioskować.
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +475/-99
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 2611
Znajomi: 7
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


http://trickymind.pl/wp-content/uploads/2013/12/wo


« Odpowiedź #6 : 04 Marzec, 2011, 20:08:52 »

O jakich korzyściach mowa??? jedyną korzyść na niekorzyść, to wstyd, że państwo nie zabezpiecza podstawy egzystencji, rzecz druga, praca za zachodnią granicą , jest li tylko sytuacja przymusową i w znacznej części kończy się powrotem z bagażem przykrych doznań, niestety, trzeba prawdzie patrzeć w oczy i wnioskować.

Mądre słowa Uśmiech
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jolanta Dobrzyńska - podobno baba z jajem  Mrugnięcie

(...) czasem pomimo pozorów religijności czyjś stan umysłu może być bardzo negatywny. Prawdziwa duchowość powinna owocować łagodnym usposobieniem, poczuciem szczęścia i spokoju. - Dalajlama XIV
Przyjaciel forum
*

Punkty: +174/-715
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1232
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Pragmatyk


« Odpowiedź #7 : 04 Marzec, 2011, 21:43:20 »

większa połowa z tej trzydziestki to lenie lub inne cwaniaki
z całym szacunkiem i bez urazy
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jeśli walczymy możemy przegrać
jeśli nie walczymy jesteśmy przegraniPunkty: +24/-3
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 316
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #8 : 05 Marzec, 2011, 10:06:58 »

Dziekuję Jolu za dobre słowo, co do lenistwa, sądzę, że gdyby atrakcyjność ofert pracy, oscylowała w granicach rozsądku pracy w stosunku do płacy, nie mielibyśmy powodu do takich wniosków i żyłoby nam się lepiej
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*

Punkty: +174/-715
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1232
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Pragmatyk


« Odpowiedź #9 : 05 Marzec, 2011, 12:10:34 »

gdyby w tym kraju atrakcyjność prowadzenie działalności oscylowała w granicach normalnych warunków choćby europejskich to faktycznie żyłoby nam się lepiej
i ludziom faktycznie chciało by się pracować a nie kombinować aby się nie narobić aby najwięcej zarobić - proste dymasz, będziesz dymany

prowadzący działalność w tym kraju to przestępca na którego z startu narzuca mu się mega stawki za wszystko od wszystkiego
zawiłość i częsta zmiana przepisów zmusza do kolejnych wydatków typu biuro rachunkowe itp.
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jeśli walczymy możemy przegrać
jeśli nie walczymy jesteśmy przegraniPunkty: +24/-3
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 316
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #10 : 06 Marzec, 2011, 13:08:29 »

Tony, masz rację , w Polsce prywatny biznes w urzędzie kojarzy się z przestępczością, ale to właśnie urzędy powodują taką korelację, wystarczy porównać kontrole, skarbowe w prywatnych firmach a w państwowych zakładach, legitymizacja działań skarbówki polega na tym, że sami są państwową firmą, więc eliminacja prywatnego sektora jest jak najbardziej słuszna, oczywiście kierując się komunistycznym, jeszcze, poglądem
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +475/-99
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 2611
Znajomi: 7
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


http://trickymind.pl/wp-content/uploads/2013/12/wo


« Odpowiedź #11 : 06 Marzec, 2011, 13:32:42 »

gdyby w tym kraju atrakcyjność prowadzenie działalności oscylowała w granicach normalnych warunków choćby europejskich to faktycznie żyłoby nam się lepiej
i ludziom faktycznie chciało by się pracować a nie kombinować aby się nie narobić aby najwięcej zarobić - proste dymasz, będziesz dymany

prowadzący działalność w tym kraju to przestępca na którego z startu narzuca mu się mega stawki za wszystko od wszystkiego
zawiłość i częsta zmiana przepisów zmusza do kolejnych wydatków typu biuro rachunkowe itp.

To prawda, prywatnych przedsiębiorców gnębi się przeróżnymi opłatami ale za to zagraniczni inwestorzy mają przeróżne ulgi i udogodnienia, no i mają też tanich białych murzynów, czyli naszych rodaków, którzy z powodu bezrobocia i towarzyszącej mu biedy godzą się pracować w każdych warunkach i za każdą stawkę. To bardzo smutne. Smutny
« Ostatnia zmiana: 06 Marzec, 2011, 13:36:47 wysłane przez Jola » Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jolanta Dobrzyńska - podobno baba z jajem  Mrugnięcie

(...) czasem pomimo pozorów religijności czyjś stan umysłu może być bardzo negatywny. Prawdziwa duchowość powinna owocować łagodnym usposobieniem, poczuciem szczęścia i spokoju. - Dalajlama XIV
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
XXI Sesja Rady Powiatu Lubańskiego Bieżące wiadomości x 0 4790 Ostatnia wiadomość 03 Marzec, 2008, 11:44:55
wysłane przez x
Żałoba Narodowa. Połączona sesja Rady miasta i powiatu ku czci ofiar katastrofy Bieżące wiadomości Leo 0 3144 Ostatnia wiadomość 15 Kwiecień, 2010, 17:11:55
wysłane przez Leo
VII SESJA RADY POWIATU Powiat lubański powiat 0 4625 Ostatnia wiadomość 06 Maj, 2011, 14:36:32
wysłane przez powiat
Konkurs o przyznanie tytułu „Kreator i Twórca Kultury Powiatu Lubańskiego" Powiat lubański powiat 2 5186 Ostatnia wiadomość 19 Lipiec, 2011, 15:31:54
wysłane przez Tony
Sesja Rady Powiatu Lubańskiego Powiat lubański powiat 1 3878 Ostatnia wiadomość 05 Listopad, 2011, 22:45:25
wysłane przez cezar
XVII SESJA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO Powiat lubański powiat 0 3381 Ostatnia wiadomość 07 Grudzień, 2011, 07:54:53
wysłane przez powiat
SESJA RADY POWIATU Powiat lubański powiat 0 3214 Ostatnia wiadomość 04 Grudzień, 2012, 12:00:49
wysłane przez powiat
Sesja Rady Powiatu Powiat lubański powiat 0 3263 Ostatnia wiadomość 05 Luty, 2013, 08:41:14
wysłane przez powiat
Marian Kwolik przewodniczącym Rady Miasta Lubań [wideo] Polecane - Strona główna x 6 7757 Ostatnia wiadomość 06 Maj, 2013, 17:55:31
wysłane przez melioracja
Kontrole nad wodami powiatu lubańskiego Hydepark Bero 3 4314 Ostatnia wiadomość 07 Sierpień, 2013, 22:54:57
wysłane przez Gustaw