Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Powiat, Miasto, Gmina - Rzecz o dokonaniach  (Przeczytany 7749 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 19 Listopad, 2010, 14:09:30 »

POWIATWydatkowano 87 MLN 720 TYS. ZŁ
Cytuj
POWIAT LUBAŃSKI Z PODNIESIONYM CZOŁEM
Starosta Walery Czarnecki: „Na nasze sukcesy składa się wysiłek wielu ludzi. To dzięki ich pracy, mądrym decyzjom Zarządu Powiatu i aprobacie Radnych, Powiat Lubański z podniesionym czołem wchodzi w kolejne 10-lecie samorządności".

Kadencja 2006-2010 należała do bardzo trudnych. Władze Powiatu Lubańskiego poprzedniej kadencji podjęły w 2003 r. przedwczesną decyzję o likwidacji SP ZOZ-u, bez możliwości skorzystania ze środków przewidzianych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ-ów. Uchwała o likwidacji przewidywała bardzo krótki okres likwidacji, wyznaczony na 31 grudnia 2006 r. Wprawdzie uchwałą z maja 2006 r. przedłużono ten termin o kolejne 3 lata, ale uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Dolnośląskiego. Decyzja o likwidacji podjęta w taki sposób postawiła następców w bardzo trudnej sytuacji   finansowej i prawnej. Zarząd Powiatu tej kadencji musiał obronić uchwałę poprzedników przed sądami administracyjnymi, ale musiał też bronić kont Powiatu przed komornikami, którzy w imieniu wierzycieli je zajmowali. Trudnym wyzwaniem jest też przeprowadzenie procesu likwidacji SP ZOZ,  na bazie którego w 2004 r. utworzona została spółka z o.o. Łużyckie Centrum Medyczne. Spółka od momentu powstania generowała zadłużenie i to też był problem odziedziczony przez Zarząd, jako Zgromadzenie Wspólników, po poprzedniej kadencji. Konieczność spłaty 36 mln zł, jako pozostawionego w 2006 r. zadłużenia SP ZOZ,  w bardzo znaczącym stopniu ograniczała możliwości inwestycyjne, a co za tym idzie - możliwości rozwojowe Powiatu. Pomimo to władze Powiatu w lata 2006 – 2010, wykorzystując w znaczniej mierze środki UE, osiągnęły znaczące sukcesy.

Służba  zdrowia

Łużyckie Centrum Medyczne - następca prawny SP ZOZ  - od 2007 r. notuje znaczący rozwój. Kontrakt z NFZ  z 14 mln zł w 2007 r. wzrósł do 25 mln zł w 2008 r., a w trudnym 2009 r. wyniósł 22 mln zł. Spółka spłaciła stratę z lat 2004-07, która wynosiła ponad 1,1 mln zł i na koniec 2009 roku wypracowała 500 tys. zysku. W roku 2010 przychody spółki wyniosą ponad 24 mln zł.  Po trudnym okresie 2007 r. zatrudniono  wysokiej klasy lekarzy, m.in. ortopedów, onkologów, chirurgów i ginekologów. Powiat wspomagając działania naprawcze w spółce dokapitalizował ją na koniec roku 2007 kwotą 800 tys. zł.  pozwoliło to na uzyskanie płynności finansowej. Spółka w latach 2007-2010 zakupiła sprzęt medyczny na kwotę 3,01 mln zł, a obecnie kończona jest realizacja inwestycji termomodernizacji obiektu na łączną kwotę ponad 2,1 mln, w tym 1, 2 mln pozyskano z tzw. Funduszu Norweskiego. Dodatkowo jeszcze w tym roku powstanie nowe nowoczesne wykonane ze  szkła i aluminium wejście do szpitala wraz z nowym punktem informacji.

W szpitalu ponadto przeprowadzano systematycznie remonty oddziałów na kwotę ponad 500 tys. zł. Zamontowano również nowoczesny monitoring wizyjny.  Likwidując SP ZOZ  w 2003 r. ówczesna Rada Powiatu postawiła w bardzo trudnej sytuacji następców. Konieczność przejęcia i spłaty zadłużenia po SP ZOZ  przez Powiat sprawia, iż z budżetu Powiatu na przestrzeni lat 2005 -2010 trzeba byłoby przeznaczyć na ten cel ponad 42 mln złotych. Nie jest to proste, ale też nie jest niewykonalne. W upływającej kadencji dzięki ogromnym wysiłkom Zarządu Powiatu w gospodarowaniu środkami finansowymi przejęto już ponad 21 mln zł. długu poszpitalnego przy przeznaczeniu środków z budżetu powiatu w wysokości ponad 17 mln zł. W tym przejęto wszystkie zobowiązania pracownicze na kwotę ponad 2,3 mln zł. Dzięki staraniom zarządu wierzyciele cywilnoprawni zgodzili się na umorzenie kwoty 3,4 mln zł.   Pozostała kwota zadłużenia  jest obecnie negocjowana z wierzycielami, a na spłatę zobowiązań publicznoprawnych przygotowywany jest wniosek do rządowego programu dla samorządów, które przekształciły szpitale w spółki.

Drogi

W latach 2007-2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, realizujący remonty i inwestycje na drogach powiatowych, wykonał i wykona po rozstrzygniętych przetargach ponad 35 km gruntownych remontów dróg , ponad 6 km chodników , 4 km barier energochłonnych oraz 5 mostów  na łączną wartość  11 744 mln zł (udział własny Powiatu to 4,1 mln zł) pozostałe środki finansowe pochodziły ze źródeł zewnętrznych.  PZD otrzymał sprzęt drogowy przeznaczony do utrzymania zimowego, napraw, remontów i porządkowania dróg o łącznej wartości 1.2 mln zł. Na dokumentacje projektowe wydatkowano 270 tys. zł, co wymaga podkreślenia wszystkie te projekty już zostały zrealizowane.  Realizowane zadania  miały na celu stworzenie nowych dróg poprzez układanie nawierzchni bitumicznej w standardzie minimum 7 cm grubości ( ul. Łużycka w Lubaniu- 11 cm) co gwarantuje , że do nich przez kolejne lata nie powinniśmy wracac, jak niestety miało to miejsce przy inwestycjach wykonanych na drogach w poprzednich kadencjach. W ramach prowadzonych inwestycji poszerzano również szerokości drogi( o ile było to możliwe), wykonywano chodniki, przebudowywano mosty i przepusty,  zakładano barier energochłonne. Ważniejsze  remonty i inwestycje to droga Lubań-Uniegoszcz - Nawojów Śl., Wolimierz-Pobiedna, droga nr 2458 w Mściszowie, Złoty Potok-Bartoszówka- Zacisze, Siekierczyn-Rudzica, drogi powiatowe wraz z chodnikami ul. Łużycka i Dolna  w Lubaniu, ul. Kościuszki w Leśnej, ul. Strzelecka w Pobiednej, ul. Główna w Świeradowie Zdroju (Czerniawa), droga powiatowa w Siekierczynie. Bardzo ważnym aspektem działań na drogach powiatowych w roku 2010 było włączenie się gmin powiatu na kwotę 1,147 mln zł. Podpisane zostały stosowne porozumienia z miastami Lubań, Świeradów Zdrój oraz gminami Siekierczyn i Lubań. Zarząd Powiatu w ramach współpracy samorządowej, dbając o swoich mieszkańców,  podpisał również porozumienie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na mocy, którego przejął na siebie bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na swoim terenie. W myśl zasady jeden obszar jeden zarządca. Niestety nie możemy decydowac o inwestycjach i remontach. Dlatego tak ślimaczy się remont naszego dojazdu do autostrady. Działając w myśl wyżej wspomnianej zasady przekazaliśmy ulice powiatowe miastu Świeradów Zdr. i drogę przez Mściszów gm. Lubań. Z myślą o zabezpieczeniu dalszego rozwoju i przejmowaniu dodatkowych zadań przez PZD Zarząd Powiatu podjął starania      o przejęcie na mienie Powiatu nieruchomości na terenie miasta Lubania  będących własnością Skarbu Państwa o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Edukacja

W latach 2006-09 przeprowadzono liczne remonty i modernizacje szkół, a także doposażono je w pomoce naukowe i dydaktyczne. Na te cele wydano środki w wysokości około 3 mln złotych, a większość z nich pozyskano ze źródeł zewnętrznych: PFRON, MEN, MKiDN, funduszy unijnych. Przeprowadzono m.in. remont sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Lubaniu (38 tys. zł), remont i przebudowę budynku szkoły i internatu SOSW w Lubaniu (460 tys. zł, z tego 50% środków PFRON), remont dachu i sali koncertowej Szkoły Muzycznej (121 tys. zł), remont w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (38 tys. zł), remont SOSW w Lubaniu (77 tys. zł) i w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (122 tys. zł), remont budynku PCE (150 tys. zł). Z inspiracji Zarządu Powiatu dyrektorzy dokładali wszelkich starań, by doposażyć swoje jednostki w pomoce naukowe i dydaktyczne. W Szkole Muzycznej w Lubaniu zakupiono instrumenty muzyczne za 57 tys. zł, z tego 40 tys. zł to środki MKiDN.  W ZPR w Smolniku za 505 tys. zł, w ramach projektu z MEN, unowocześniono  bazę dydaktyczną. Podobnie w SOSW w Lubaniu – za kwotę 400 tys. zł, z czego 385 tys. zł to środki PFRON. W Powiatowym Centrum Edukacji w okresie 2006-2010 zorganizowano 155 form doskonalenia dla 4702 osób, 115 konkursów o zasięgu powiatowym i regionalnym, z udziałem 16.734 uczniów, nagrodzono 161 laureatów, uhonorowano 337 nauczycieli – współtwórców sukcesu swoich wychowanków. Przygotowanie i przeprowadzenie tak różnorodnej oferty było możliwe dzięki realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w czym ośrodek lubański jest liderem. Były to m.in.: 3 projekty o charakterze regionalnym, jako partner DODN we Wrocławiu, projekt nauki języka angielskiego – wszystkie sfinansowane przez UE. Od 2009 r. Powiat Lubański poprzez PCE realizuje dwa ogromne projekty współfinansowane ze środków unijnych. Pierwszy to „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”, za ok. 750 tys. zł. Ma na celu opracowanie narzędzi do diagnozowania predyspozycji ucznia na każdym etapie kształcenia i wskazanie, jakie ma predyspozycje zawodowe. Drugi – „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”, o budżecie ponad 6.8 mln zł, to organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla prawie 6.500 uczniów wszystkich szkół w powiecie, realizowany w partnerstwie z 7 gminami powiatu. Warto wspomnieć o stypendiach wypłacanych dla uczniów z programów realizowanych wspólnie z ministerstwem edukacji  i  urzędem marszałkowskim w kwocie 1 294 mln zł., którymi objęto 661 uczniów szkół powiatowych. Z myślą o rozszerzeniu możliwości rozszerzenia usług edukacyjnych i opiekuńczych Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowy majątek o wartości ponad 2 mln zł. w postaci nieruchomości po przejściu granicznym w Czerniawie Zdr.

Pomoc Społeczna


Dzięki wsparciu Powiatu w okresie 2006-2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszerzyło swoją działalność o Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Sto krotka”, który na przestrzeni czterech lat działalności objął pomocą i wsparciem 1.086 osób, w tym również wsparciem psychologicznym 611 osób, i pomocą prawną 143 osoby. Pracownicy jednostki z certyfikatami PRIDE prowadzili szkolenia dla kandydatów na niespokrewnione oraz zawodowe rodziny zastępcze. Umiejętności szkolących oraz chęć pomocy innym dały efekty. Teraz w tych rodzinach wychowuje się 25 dzieci. Dla osób wymagających wsparcia w 2008 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Promocja integracji społecznej przez PCPR w Lubaniu” ze środków UE. Są to osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu, które nie pozostają w zatrudnieniu,  są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy PCPR. Przez 2 lata pomocą objęto 84 osoby niepełnosprawne oraz 10 wychowanków placówek i rodzin zastępczych. Wysokość pozyskanych środków to kwota 657 tys. zł. Niestety, z roku na rok ogranicza się środki z PFRON pozostające w dyspozycji powiatu, Rada i Zarząd Powiatu zajęły w tej sprawie zdecydowane stanowisko.

Wsparcie dla rynku pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, mające na celu aktywizację rynku pracy i pomocy osobom pozostającym bez pracy. Na koniec września 2010 r. w stosunku do grudnia 2006 r. nastąpił spadek bezrobocia – z 4.753 do 4.441 osób. W 2010 roku nie odnotowano gwałtownego wzrostu bezrobocia, pomimo kryzysu gospodarczego i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. Pozyskiwanie dużych środków na aktywizację bezrobotnych, w tym funduszy unijnych, miało bardzo duży wpływ na rynek pracy. W latach 2007 – 2010 było to 7 projektów na kwotę 32 mln 335 tys. zł :  z UE pochodziło  - 9 mln 377 tys. zł. Dzięki tym środkom 1.208 osób zdobyło kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przedsiębiorcy otrzymali zwrot kosztów wyposażenia 276 stanowisk pracy utworzonych dla bezrobotnych, sfinansowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych dla 443 osób, a 324 osoby otrzymały środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zwrócono też koszty dojazdu do miejsc odbywania przygotowania zawodowego dla 1.064 osób, 84 osoby odbywały prace społecznie użyteczne, 4.711 osób uzyskało pomoc doradcy zawodowego w wyborze drogi edukacyjnej czy zawodowej, 1.304 osoby uczestniczyły w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, 840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało informację o sytuacji na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, formach wsparcia przez PUP ułatwiających wejście młodych ludzi na rynek pracy, natomiast 617 osób uczestniczyło w ramach Klubu Pracy w szkoleniach aktywnego poszukiwania pracy lub w zajęciach aktywizacyjnych ułatwiających powrót na rynek pracy. W wyniku tych działań zatrudnienie podjęły 9.644 osoby. W tym okresie 923 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, którzy znaleźli sami pracę, otrzymało z PUP dodatki aktywizacyjne w wysokości łącznej 593 tys. zł. Wsparciem objęto 36 niepełnosprawnych absolwentów poprzez finansowanie staży zawodowych, a 29 osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej (środki z PFRON na ten cel to 523 tys. zł).

Współpraca samorządowa pomiędzy powiatem lubańskim a gminami

Zaowocowała dużą ilością wspólnych projektów, m.in.: wymieniany już „Einstein”, „Rozpoznawanie predyspozycji...”, wspólna budowa dróg i chodników, ale też wspólny projekt informatyzacji urzędów gmin i starostwa, o wartości ponad 1 mln 500 tys. zł. na który Powiat pozyskał kwotę w wysokości 1mln 400 tys. zł z MSWiA dla siebie i gmin Powiatu Lubańskiego. Wspólne starania o pozyskanie środków na usuwanie skutków ostatniej powodzi to ponad 7,3 mln zł.  z czego na powiat przypadło 2 mln zł.

Informacja z ostatniej chwili
Cytuj
Zaopiniowano pozytywnie wnioski zarządu powiatu lubańskiego dotyczące remontów w placówkach oświatowych na ok. 1 mln zł oraz  pochodzących z rezerwy części subwencji równoważącej w kwocie 4 mln 200 tys. zł.


ZARZĄD POWIATU LUBAŃSKIEGO

WALERY CZARNECKI, WOJCIECH ZEMBIK, STANISŁAW MATKOWSKI, LECH MUSIELAK, EDWARD SMUSZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostwo może się pochwalić również nowym e-portalem
http://e-portal.powiatluban.nv.pl/index.php/aktualnosci,31


 
« Ostatnia zmiana: 19 Listopad, 2010, 16:12:30 wysłane przez Portier » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #1 : 19 Listopad, 2010, 14:19:37 »

MIASTOCytuj
Mijająca kadencja 2006-2010 była bardzo owocna w wydarzenia. W tym czasie za sprawą wielu inwestycji i remontów samorządowych Lubań zmienia swoje oblicze. Przy proponowaniu Radzie Miasta Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i mniejszych remontów zawsze mam na uwadze, aby rozwój miasta był zrównoważony. Co to oznacza? Wszyscy wiemy, że zarządzanie polega na ustaleniu celów i ich realizacji. Jednak równie ważne jest, aby nie skupiać się na jednej dziedzinie i na jednym bardzo kosztownym celu lub inwestycji zapominając o innych potrzebach. Inwestycje w ramach zrównoważonego rozwoju muszą obejmować wiele dziedzin życia. Myślę, że przedstawione dokonania naszego samorządu odpowiadają zrównoważonemu rozwojowi miasta i potrzebom mieszkańców.

Inne podjęte działania

* W zakresie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą objętych jest 807 osób w tym 400 dzieci.
* W roku 2007 został uruchomiony miejski "Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
* Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
* Organizowanie corocznej akcji "Mieszkaj piękniej, czyli Lubań w Kwiatach"
* Otrzymanie nagrody Ministerstwa Środowiska "Lider Polskiej Ekologii"
* Kolejne edycje konkursu ochrony środowiska "Rady na odpady"
* Organizowanie corocznych "wystawek", czyli nieodpłatnego wywozu zbędnego sprzętu wielkogabarytowego.
* Podczas ostatniej kadencji na wsparcie różnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i kultury wydatkowaliśmy kwotę ok.1mln zł.
* Wspieramy logistycznie i finansowo liczne festyny organizacji pozarządowych i parafii.
* Uruchomienie punktu przechowywania padłej zwierzyny (lodówki)
* Uruchomienie punktu przyjmowania zużytego sprzętu elektronicznego.
* Planami zagospodarowania przestrzennego pokrytych jest 65 % miasta. Trwa opracowanie planu wschodniej części miasta po jego uchwaleniu, co nastąpi w I kwartale 2011 roku planem objęte będzie ok. 85 % powierzchni miasta.
* Udało się korzystnie sprywatyzować budynek przy ul. Bankowej oraz miejską część dawnego szpitala. Dzięki deweloperowi budynki zostały uratowane od dewastacji i powstały dziesiątki nowych mieszkań.


Zaczerpnięto z bogu Konrad Rowiński
http://www.konradrowinski.com.pl/kadencja.html
« Ostatnia zmiana: 19 Listopad, 2010, 16:13:35 wysłane przez Portier » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #2 : 19 Listopad, 2010, 14:24:27 »

GMINACytuj
Dzisiaj z perspektywy tych dwudziestu lat mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że danej szansy nie zniweczyłem. Gmina Lubań z roku 2010 nie jest to ta sama gmina, jaką znamy z 1990 roku. Na przestrzeni tych 20-tu lat Nasza Gmina zmieniła się tak, że wielu jej mieszkańców, którzy po 20-tu latach wracają tutaj, twierdzą, że jest to już zupełnie inna gmina. My świadkowie i autorzy tych zasadniczych zmian uważamy, że to jest normalne, że tak być powinno. Cieszymy się ogromnie z tego i powinniśmy być dumni, że dzisiejsza Gmina Lubań – Nasza Mała Ojczyzna, dzięki gospodarności i pracowitości jej mieszkańców jest zadbaną oraz dynamicznie rozwijająca się. Coraz częściej chcą u nas mieszkać mieszkańcy okolicznych gmin i mieszkańcy miasta.  
                  
Poprzez konsekwentne działania i przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju, systematyczną i konsekwentną  pracą Gmina Lubań i jej miejscowości zmieniły swoje oblicze. Przez okres mojej pracy, oraz  przy wparciu wszystkich poczynając od radnych, sołtysów, a kończąc na wszystkich  mieszkańcach, udało się nadrobić zaniedbania w wielu dziedzinach.                                  
* Praktycznie wszystkie miejscowości gminy zostały wyposażone w wodociągi.
Trwają obecnie prace budowlane w ostatnich miejscowościach i projektowanie ostatniego wodociągu w Mściszowie. Wybudowano 2 ujęcia wody i 2 stacje uzdatniania wody, 5 przepompowni  wody, 4 zbiorniki na wodę oraz prawie 100 km sieci wodociągowej.
* W wielu miejscowościach wybudowano od podstaw drogi utwardzone łączące
 miejscowości oraz najważniejsze drogi w miejscowościach.
W każdym roku udało się wybudować kilka nowych dróg przy wsparciu różnych źródeł finansowania, poczynając od Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, środków  SAPARD, środków MSWiA (tzw. Powodziówki oraz Schetynówki). W bieżącym 2010 roku wybudowano 9 nowych dróg o nawierzchni bitumicznej na łączną wartość ponad 2 100.000 zł. W wielu miejscowościach przy drogach wybudowano chodniki, zarówno przy drogach krajowych (Pisarzowice, Jałowiec) wojewódzkich (Kościelnik, Radogoszcz, Nawojów Łużycki) powiatowych (Radostów) czy gminnych (Pisarzowice, Radostów). Przygotowywane są projekty, do odbudowy kolejnych dróg ważnych dla społeczeństwa.
* Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich znacząco poprawiając ich estetykę,
standard wyposażenia i funkcjonalność (Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów, Mściszów). Rozpoczęto remonty kolejnych (Henryków), a w przygotowaniu na dofinansowanie modernizacji i podniesienie standardu, oczekują pozostałe. Ponadto wyremontowano siedziby bibliotek w Pisarzowicach i Radogoszczy, udostępniając bezpłatny Internet dla wszystkich.    
* Rozbudowano i zmodernizowano bazę oświatową (Pisarzowice, Radogoszcz).
Przeprowadzane są modernizacje szkół podnosząc jakość bazy oświatowej i jej wyposażenie edukacyjne (Radostów, Kościelnik). Uruchomiono pierwszy oddział przedszkolny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Trwają pracę i przygotowania do pozyskania funduszy na otwarcie kolejnych.
* Wszystkie obiekty oświatowe wyposażono w boiska przyszkolne na potrzeby dzieci i
młodzieży szkolnej, jak i wszystkich chętnych i zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem i rekreacją (Radostów – boisko ,,Blisko Boisko”, Kościelnik – ,,Boisko Wielofunkcyjne”, Radogoszcz - ,,Orlik – 2012”, Pisarzowice – boisko trawiaste oraz boisko ,,Wielofunkcyjne” w Henrykowie ).
* Wybudowano wiele nowych obwodów oświetlenia ulicznego, modernizując je
na energooszczędne i uzupełniając o dodatkowe oprawy oświetleniowe, w miejscach tego wymagających. W bieżącym roku oddane do użytku zostaną kolejne 4 (Kościelniki Dolne, Radostów, Uniegoszcz, Nawojów Łużycki), a przygotowywane są następne.
* Wprowadzono i wcielono, z dobrym skutkiem, segregację odpadów we
wszystkich miejscowościach. Przez kolejne lata poprzez działania edukacyjne
wyposażono większość gospodarstw domowych w pojemniki na odpady, koszy na śmieci, osiągając wskaźnik na poziomie 80-90% wyposażenia gospodarstw domowych w kosze.

* Przygotowano i wdrożono wielką ilość projektów współfinansowanych ze
środków zarówno unijnych jak i pozyskiwanych ze źródeł krajowych. Zrealizowano projekty między innymi  w  dziedzinach: edukacja (Einstein,
Radosna Szkoła, Smok, RPO –przedszkole, …), Program Operacyjny  Kapitał  Ludzki ( Uniwersytet III Wieku, ,,Projekt Cisowy”, Integracja 45+, …), PROW (wodociągi w: Uniegoszczy, Radogoszczy, Nawojowie Śląskim, Kościelniku, Kościelniku Dolnym, Rozbudowa SUW Pisarzowice, Projekt wodociągu Mściszów), Odnowa Wsi (świetlica Pisarzowice, Radogoszcz, oświetlenie w Nawojowie Łużyckim i Uniegoszczy), RPO ( wodociągi w Radostowie i Nawojowie Łużyckim), Odnowa Wsi w ramach LGD ( boisko wielofunkcyjne w Henrykowie, małe projekty - ,,Imieniny Henryka”, ,,Dożynki Gminne”, projekty stowarzyszenia i rady sołeckiej z Pisarzowic i Radostowa), Mała Odnowa Wsi ( stroje dla Małych Cisowianeczek, zadaszenia szatni LZS, stroje dla zespołów śpiewaczych z Radostowa i Henrykowa, dach i okna w remizie OSP Radostów,…), Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej ( projekty stowarzyszeń z Henrykowa i Pisarzowic), Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych  tzw. ,,Schetynówka” (Uniegoszcz, Henryków –planowany na 2011), Pomoc Rozwojowa Marszałka Województwa ( wodociąg Radostów, Uniegoszcz, drogi w Uniegoszczy i Kościelniku, oświetlenie w Radostowie, ...), Pomoc z MSWiA – usuwanie skutków powodzi 2007, 2009, 2010 ( drogi, kładki, mosty, przepusty,…), Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ( drogi rolnicze w poszczególnych miejscowościach), Program Moje Boisko Orlik 2012 (Radogoszcz), Wsparcie inwestycji oświatowych z rezerwy 0,6% MENiS ( remonty dachów szkół ), Współpraca z samorządem powiatu i województwa (chodnik Radogoszcz, droga Kościelnik, Uniegoszcz – Nawojów Śląski, Jałowiec, informatyzacja urzędu, projekt Einstain,), projekt PEFRON ( VW Bus – gmina, Kościelnik szkoła, stypendia dla uczniów,…)
* Rozwijana jest działalność stowarzyszeń sportowych funkcjonujących na terenie
gminy. Wszystkie boiska LZS wyposażono w obiekty szatniowe (Kościelnik, Radostów, Radogoszcz, Henryków). Wspieramy działalność klubu kolarskiego i karate. W bieżącym roku członkowie i wychowankowie klubów zdobyli medale mistrzostw Polski w kolarstwie i karate oraz mistrzostw świata w karate (2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe).
* Stworzono centrum edukacyjne dla dzieci i dorosłych w Henrykowie i
Mściszowie z doskonale wyposażonymi i bezpłatnie dostępnymi pracowniami internetowymi.
* Poprzez dobrą współpracę i inne działania udało się ściągnąć szereg inwestycji
na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, poczynając od przebudowy tych dróg, poprzez budowę chodników i oświetlenia  wzdłuż nich (droga K – 30 w Pisarzowicach i Jałowcu, droga 357 w Radogoszczy i Nawojowie Łużyckim, droga 393 w Kościelnikach, droga 296 Pisarzowice i pozostałe powiatowe ).
* Znacząco, poprzez nakłady, podniesiono poziom wyposażenia w sprzęt i bazę
materialną gotowość bojową jednostek OSP. Przeprowadzono remonty remiz strażackich w Mściszowie, Henrykowie, Radostowie.
 Jak z tej pobieżnej informacji widać że zrealizowaliśmy wiele naszych wspólnych planów i oczekiwań. To może być powodem do dumy całej naszej wspólnoty samorządowej. Tego co osiągnęliśmy w Naszej Gminie w ostatnich 20-tu latach nie udało się zrealizować od 1945 do 1990 r. Dla Naszej Gminy te 20 lat samorządności dało skok w zupełnie nową rzeczywistość. Nie stało się to samoistnie.
Mirosław Herdzik - Wójt Gminy Lubań
 


Zaczerpnięto z wpisu na luban24.pl
http://www.luban24.pl/index.php?topic=3601.0
« Ostatnia zmiana: 19 Listopad, 2010, 14:28:27 wysłane przez Portier » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Impreza charytatywna na rzecz Mateuszka Kalendarz wydarzeń ZUZA 3 5150 Ostatnia wiadomość 09 Maj, 2008, 22:39:09
wysłane przez x
Nowe Przedszkola w Leśnej i Grabiszycach- gmina otrzymała dotację UM Bieżące wiadomości Leo 0 3473 Ostatnia wiadomość 21 Sierpień, 2009, 19:49:29
wysłane przez Leo
Na przestrzał (rzecz nie o Lubaniu) Arkadiusz Słowiński Arkadiusz Słowiński 2 4608 Ostatnia wiadomość 06 Sierpień, 2011, 22:16:26
wysłane przez Jeżyk
Za 8 lat miasto Lubań będzie świętować 8 wieków swojej historii Miasto Lubań Urząd Miasta 5 7811 Ostatnia wiadomość 29 Wrzesień, 2012, 00:26:53
wysłane przez x
Powiat najlepszy w województwie Powiat lubański « 1 2 » powiat 19 17582 Ostatnia wiadomość 01 Marzec, 2014, 18:28:46
wysłane przez Firefoks
A to powiat właśnie! Arkadiusz Słowiński « 1 2 » Arkadiusz Słowiński 24 18350 Ostatnia wiadomość 09 Czerwiec, 2014, 14:18:34
wysłane przez Jola
Mała rzecz a cieszy Miasto Lubań Urząd Miasta 9 5293 Ostatnia wiadomość 26 Czerwiec, 2014, 09:12:10
wysłane przez Jola
KWW OKW Powiat 2014 Polityka « 1 2 3 » janus58144 35 57979 Ostatnia wiadomość 11 Luty, 2015, 18:29:48
wysłane przez Lider
ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 2014 [Gmina Lubań] Polityka x 3 26548 Ostatnia wiadomość 14 Listopad, 2014, 17:25:11
wysłane przez julia
Miasto moje, a w nim...poezja Hydepark ZUZA 5 6180 Ostatnia wiadomość 23 Marzec, 2015, 10:04:02
wysłane przez Hubert
REKLAMA
eurol olej silnikowy
509 Gości, 0 Użytkowników