Strony: [1] 2   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Wiatraki w regionie [wideo]  (Przeczytany 24870 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 06 Maj, 2010, 14:53:35 »

Czytając różne doniesienia prasowe na temat planów budowy farm wiatrowych na dolnym śląsku, gdzie tylko jednej spółce - wrocławskiej EnergiiPro inwestorzy zgłosili w ubiegłym roku plany budowy aż 56 farm wiatrowych, w których może pracować około 1300 wiatraków! Nietrudno sobie wyobrazić jaki nakład materiałów pójdzie na ich wybudowanie.  


Na 1300 wiatraków trzeba zużyć średnio:

*1 300 000 ton betonu
*13 000 ton miedzi
*195 000 ton stali
*39 000 ton włókna szklanego

Liczone na podstawie wiatraka Nordex N90 (2,3 MW)
*wysokość 90 - 110 m
*długość łopat wirnika 45m  
materiał do budowy 1 sztuki:
*150 ton stali
*10 ton miedzi
*30 ton włókna szklanego
*1000 ton betonu!
Cytuj
źródło: WBU we Wrocławiu


Cytuj
Koszt instalacji turbiny wiatrowej wynosił 1300 Euro na kilowat w 2007 roku. Projektowanie w regionie Zgorzelca turbiny mają po 2 MW, czyli kosztują nas 2,6 miliona euro każda.
Cytuj
źródło: TOPiK Zgorzelec
Wróćmy do Olszyny...    

Przedstawiciel spółki celowej (...) który przybył na spotkanie informacyjne w Olszynie na wstępie poinformował, że jego spółka jest w trakcie przygotowywania planu budowy farmy wiatrowej o mocy 75MW na terenie Gminy Nowogrodziec. (około 31 wiatraków o mocy 2.3 MW to: 4650 ton stali / 31 tys. ton betonu / 930 ton włókna szklanego / usunięcie 31 tys. m3 gruntu i jego rekultywacja)

Dane podałem poglądowo, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, ile to należy zużyć materiałów do postawienia farmy wiatrowej wytwarzającej „zieloną energię”

<a href="http://www.youtube.com/v/DuVrMMSonOM&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/DuVrMMSonOM&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>

- To bardzo poważna inwestycja w naszym regionie. Koszt „postawienia” jednego wiatraka sięga kwoty 1 miliona euro! A czego możemy się dowiedzieć o takim inwestorze? Poza wpisem do KRS...niewiele  
Z prasy również niczego się nie dowiemy. Dziwi cisza władz lokalnych, które to miały zwyczaj trąbienia przy udziale „tub” wszelkiej maści o tak ogromnej, idącej w miliony euro inwestycji.
Czy takie działanie nie powinno być maksymalnie transparentne?

Odpowiedź na te pytana można było usłyszeć w Olszynie. Głównym hamulcem dla  inwestorów, ekspansywnie wkraczających na teren Pogórza Izerskiego staja się niewątpliwie mieszkańcy, którzy dzięki tego typu spotkaniom są już dobrze poinformowani: zarówno o zagrożeniach wynikających z umiejscowienia w bliskiej odległości od zabudowy mieszkalnej farm wiatrowych(wykład dr. Henryka Wojciechowskiego) jak i zawiłych, niekorzystnie formułowanych umowach zawieranych pomiędzy deweloperem a właścicielami gruntów (Wojciech Kielka - asystent poseł Anny Zalewskiej)

<a href="http://www.youtube.com/v/U-Ta3x0hvUQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/U-Ta3x0hvUQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>


<a href="http://www.youtube.com/v/mDtPfavF0jg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/mDtPfavF0jg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>


<a href="http://www.youtube.com/v/oTLEGf9UItk&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/oTLEGf9UItk&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>


Jacek Barciszewski z Wojcieszyna opowiedział między innymi jak w jego miejscowości potoczyły się losy związane z budowa wiatraków, których wysokość będzie przewyższać górę Grodziec (dodam, że przy dobrej pogodzie Grodziec doskonale widać już od granic Wrocławia i Nowej Karczmy koło Lubania)  
<a href="http://www.youtube.com/v/RgBE5iR18Ec&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/RgBE5iR18Ec&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>


Na koniec głos w dyskusji zabrał Burmistrz Olszyny – Leszek Lesko, który na wstępie podziękował organizatorom za spotkanie, w dalszej części powiedział –
Cytuj
„decyzja co do budowy elektrowni wiatrowej, będzie podejmowana w imieniu społeczeństwa i przy udziale społeczeństwa na sesjach Rady Miejskiej w Olszynie i jaka decyzja zapadnie, po to są reprezentanci mieszkańców poszczególnych sołectw – będziemy państwa na bieżąco informować. Wiatraki, na pewno powstaną w Polsce, tylko powinny powstawać na tych terenach, żeby były jak najmniej szkodliwe dla mieszkańców danej miejscowości, danego sołectwa(...) - wiatraki, beda budowane w tym miejscu, gdzie społeczeństwo taka decyzje podejmie”


W czasie kiedy burmistrz wypowiadał te słowa, obecnych na sali było 2 radnych.

<a href="http://www.youtube.com/v/abocUn_veRI&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/abocUn_veRI&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>Organizatorzy spotkania:
Stowarzyszenie Unia Izerska,
Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu
Redakcja czasopisma IZERY.

Moderatorem spotkania była Jolanta Loritz-Dobrowolska - Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu

więcej informacji na:
http://olszyna.blogspot.com/2010/05/wiatrakom-mowimy-nie.html
Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim, opublikowane przez WBU we Wrocławiu jest roboczą wersją opracowania, które nie zostało przyjęte jeszcze przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Wybrane fragmenty:

Cytuj
Alcher i Jacobson (2005) dokonali próby oceny światowych zasobów wiatru dla wysokości 80m przyjętej dla szeroko stosowanych turbin o mocy 1500MW i średnicy 77 m. Obliczeń dokonali stosując ekstrapolację metodą najmniejszych kwadratów dla danych ze stacji mereologicznych o wys.10 m. Rezultaty przedstawili na mapach prędkości wiatrów w podziale na 7 klas. Większość obszaru Polski, w tym Dolnego Śląska znalazła się w 1 klasie o najniższych prędkościach wiatru.

W odczuciu większości społeczeństwa, decydentów oraz masowego środków przekazu, energetyka wiatrowa traktowana jest jako branża przyjazna dla środowiska, ze względu na tzw. "zeroemisyjny" proces produkcji energii. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe nie są jednak inwestycjami w pełni bezpiecznymi dla zasobów środowiska przyrodniczego. W miejsce zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia atmosfery oraz wpływu na globalny stan klimatu, będących powszechnie znanymi skutkami energetyki opartej na spalaniu węgla, energetyka wiatrowa niesie ze sobą nowe zagrożenia środowiskowe, związane z negatywnym wpływem na lokalne populacje zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy oraz człowieka. W miarę szybko postępującego rozwoju tej branży, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, wpływ ten zaczyna być rozpoznawalny jako jedno z bardziej istotnych - choć na razie wciąż jeszcze przede wszystkim potencjalnych - zagrożeń dla zasobów ornito - i chiropterofauny w skali całych regionów.


Badania wielu naukowców są zgodne:
Niezależnie od istniejących braków w wiedzy, panuje ogólna zgodność większości wyników badań, co do następujących kwestii:

wybrałem dwie z nich

Cytuj
- oddziaływanie farm wiatrowych na liczebność ptaków istnieje i ma kierunek negatywny
- istnieje pilna potrzeba dalszych badań, gdyż dla wielu gatunków i grup ptaków wciąż nie da się określić rzeczywistego wpływu


Ogólna charakterystyka dotycząca opisu oddziaływania ferm wiatrowych na  śmiertelność wielu gatunków ptaków, znajduje się w cytowanym dokumencie.

http://www.wbu.wroc.pl/index.php?strona=opracowania&jakie=tok&id=16&cale=1&

Czym jest ten raport?

Cytuj
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy jest, obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktem planowania przestrzennego gminy; nie jest aktem prawa miejscowego a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania żadnej decyzji administracyjnej; natomiast uznawany jest za akt kierownictwa wewnętrznego a więc aktem wewnętrznie obowiązującym w systemie organów gminy; w związku z tym wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy; określa politykę przestrzenną gminy; pełni trzy funkcje: kształtowanie i wykładnia polityki rozwoju przestrzennego gminy, koordynacja ustaleń planów miejscowych, promocja gminy na zewnątrz; sporządza się je dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych; podmiotem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta; uchwala go rada gminy; składa się z części tekstowej i graficznej.

Studium przyjmowane jest jako uchwała rady gminy, nie posiada jednak rangi przepisu prawa miejscowego, stanowiąc jedynie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się zasady polityki przestrzennej miasta, wsi, jednostki osadniczej oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym jednostki osadniczej. Formy zapisu graficznego, tekstowego i tabelarycznego studium mają służyć technikom promocji walorów jednostki osadniczej kraju i za granicą. Studium nie jest prawem, ale zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów, ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jednostki osadniczej. Dokument ten zawiera bardzo szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki.Obecnie w Sejmie RP trwa dyskusja na temat uporządkowania przepisów dotyczących sektora Energetyki Wiatrowej w Polsce.

Przychylni dla wiatru

Cytuj
O 12 miesięcy skróci się procedura budowy elektrowni wiatrowych i innych inwestycji energetycznych w gminach – przewiduje projekt przygotowany w komisji „Przyjazne Państwo”. Cześć samorządów ma jednak wątpliwości....Jak podkreślają posłowie, pozwoli to przede wszystkim na ułatwienie procedury uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych dla nowych inwestycji i skrócenie jej z obecnych 12-18 miesięcy do ok. 3 miesięcy, a także przyczyni się do uporządkowania procesów planistycznych, związanych z budową infrastruktury energetycznej.
http://www.dolnyslask24.net/news.php?id=511

Skład komisji Przyjazne Państwo:
    * Sekuła Mirosław (PO) - przewodniczący
    * Palikot Janusz (PO) - zastępca przewodniczącego
    * Wikiński Marek(Lewica)-zastępca przewodniczącego
    * Woda Wiesław (PSL) - zastępca przewodniczącego
    * Zdanowska Hanna (PO)
    * Marcinkiewicz Michał (PO)


Decyzja w trzy miesiące ! ! ! ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Co podpisują rolnicy...?

umowa prawa użytkowania.jpgCzy po podłączeniu wiatraka do sieci, właściciel ziemi może zrezygnować?


umowa o ustanowienie 1.jpg
umowa o ustanowienie.jpg                                                                                             Piotr Cichanowicz

umowa prawa użytkowania.jpg

* umowa prawa użytkowania.jpg (32.16 KB, 673x201 - powiększony/pobrany 1590 razy.)
umowa o ustanowienie 1.jpg

* umowa o ustanowienie 1.jpg (39.64 KB, 673x183 - powiększony/pobrany 1575 razy.)
umowa o ustanowienie.jpg

* umowa o ustanowienie.jpg (16.48 KB, 673x77 - powiększony/pobrany 1548 razy.)
« Ostatnia zmiana: 19 Maj, 2010, 00:42:45 wysłane przez Piotrek » Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +0/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 18
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #1 : 09 Maj, 2010, 14:04:19 »

Troszkę bez sensu zdawać się tylko na ludzi, bo charakter ludzi jest taki, że chcą wszystko blokować.
U mnie 3 osoby blokują obwodnicę miasta od 15 lat.
Blokują tez wysypiska, drogi i każdą możliwą inwestycję.
Blokują też powiększenia parków narodowych czy krajobrazowych Chichot

To to jest pewnik, że jak każdy ma wyrazić zgodę, a tych osób jest dużo, to zawsze się znajdą przeciwnicy.

Kiedyś Polskę zniszczyło liberum veto. Dziś mamy prawie to samo.
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +7/-105
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 215
Znajomi: 2
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #2 : 09 Maj, 2010, 15:13:15 »

Na blokowaniu robi się nie złą kasę.
Ludziom dużo nie trzeba aby byli na nie,podburzasz i podkręcasz a potem idziesz do inwestora po zapłatę za "odblokowanie"
Zgłoś do moderatora   Zapisane

"Nie dyskutuj z głupcem, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"Punkty: +0/-0
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 6
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #3 : 09 Maj, 2010, 22:08:00 »

Troszkę bez sensu zdawać się tylko na ludzi, bo charakter ludzi jest taki, że chcą wszystko blokować.
U mnie 3 osoby blokują obwodnicę miasta od 15 lat.
Blokują tez wysypiska, drogi i każdą możliwą inwestycję.
Blokują też powiększenia parków narodowych czy krajobrazowych Chichot

To to jest pewnik, że jak każdy ma wyrazić zgodę, a tych osób jest dużo, to zawsze się znajdą przeciwnicy.

Kiedyś Polskę zniszczyło liberum veto. Dziś mamy prawie to samo.
javascript:void(0);

Panie inżynierze (czy raczej prof.  Duży uśmiech),

chcę odnieść się do pierwszej części Pańskiej wypowiedzi - cyt.: "Troszkę bez sensu zdawać się tylko na ludzi"...- nie ładnie - czy to po chrześcijańsku? Szkodliwość ferm wiatrowych udokumentowana jest w wielu naukowych opracowaniach, nie rozumiem więc skąd u Pana brak zrozumienia dla przeciwników tej inwestycji w naszej gminie, bowiem nasze obawy są w pełni uzasadnione i proszę mi wierzyć nie jest to wynik zacofania czy nie wiedzy. Osobiście uważam, ze wszyscy Ci (z naszymi włodarzami na czele), którzy ignorują badania naukowe dot. szkodliwego oddziaływania ferm wiatrowych, są znacznie bardziej zacofani,  nie wiem natomiast czy wynikiem tego stanu jest wąskie myślenie , czy zaślepienie obiecywaną kasą, a może coś innego...

Chcę się odnieść jeszcze do wypowiedzi Gracjano:
Szanowny Panie, w u nas na spotkaniu w Olszynie widziano jak inwestor rozdaje swoje wizytówki naszym rodzimym inżynierom, którzy wychwalali pod niebiosa pomysł lokalizacji fermy wiatrowej w gminie Olszyna, więc o co kaman? tyle w tym temacie...Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +0/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 18
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #4 : 10 Maj, 2010, 08:24:36 »

_Szkodliwość ferm wiatrowych udokumentowana jest w wielu naukowych opracowaniach_

- szkodliwość jest do pewnej odległości, jest to około 300 m (dla małych turbin 100 m).   Z tego co wiem, w Polsce mało kto stawia bliżej jak 500 m.
Inne "badania" to pseudo badania.
Np: cały syndrom turbiny wiatrowej powstał na podstawie badań ankietowych. Ktoś kto nie lubi wiatraków, po prostu wypowiadał się, że one mu szkodzą.
I co tam czytamy np: ludzie którzy mieszkają 8 km od wiatraka skarżą się na cień Chichot
Nie muszę mówić, że to absolutnie nie możliwe.
Takich smaczków jest o wiele więcej.

_czy to po chrześcijańsku_
- może źle się wyraziłem.
Chodzi o to, że jeżeli inwestycja spełnia wszelkie normy prawne, to nie trzeba się zdawać na to, by w 100% byli wszyscy zadowoleni. Wystarczy, że większość w pobliżu nie protestuje (na spotkaniu było mało osób). Bo NIGDY nie będą w 100% zadowoleni. To droga do zatracenia, dokładnie jak zasada liberum veto.

_którzy ignorują badania naukowe dot. szkodliwego oddziaływania ferm wiatrowych_

- nie ferm, tylko farm. I kto tu ignoruje badania?
Naukowcy wyraźnie mówią, że szkodliwośę infradźwięków jest przy wartościach powyżej 130 dB, a ludzie swoje (wiatraki robią połowę z tego).
"Choć dr Błaszczak wyjaśnił, iż szkodliwe dla ludzkiego organizmu są jedynie infradźwięki, które powstają przy natężeniu powyżej 130 dB (nowoczesne wiatraki nigdy takiego poziomu nie osiągają), argument ten nie zdołał jednak przekonać większości słuchaczy. Zdaniem wielu osób, wyniki które specjalista przedstawił na podstawie wielogodzinnych badań w komorze akustycznej nie są miarodajne ..."
http://www.koluszki.pl/index.php?a=1103
Podobne badania były w innych krajach, jako wartości szkodliwe podaje się natężenie ponad 85-140 dB.
A "szkodliwość" możesz sam sprawdzić, zapraszam pod wiatraki, stan sobie pod i 500 m od nich. Potem przestaniesz pisać głupoty. Ludzie po prostu boją się nowego.
Drogi są bardziej szkodliwe, większy hałas a nawet infradźwięki od dużych aut i drżenia ziemi. I co. Jakoś żyjemy, mimo że to wiele bardziej szkodliwe, no i są realne ofiary śmiertelne z dróg.
Ja mieszkam koło drogi, pkp i wiatraków - wiatraki najmniej mi przeszkadzają, w sumie wcale. Więc po prostu śmieszy mnie ta dyskusja.
« Ostatnia zmiana: 10 Maj, 2010, 08:33:48 wysłane przez prof » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Konto usunięte
*

Punkty: +5/-2
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 58
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #5 : 11 Maj, 2010, 23:36:55 »

Skoro to jest taka wspaniała i ekologiczna inwestycja, która ma być dobrodziejstwem dla mieszkańców to dlaczego władze Olszyny próbują na sposób komunistycznych służb bezpieczeństwa zastraszyć i zniszczyć autora bloga "Kronika życia codziennego...", który ujawnił kilka niewygodnych szczegółów, szantażując go utratą pracy w Ziemi Lubańskiej, sądem, prokuraturą itp.? Przecież to jest śmieszne. Gość prowadzi swoją prywatną stronkę o Olszynie i robi to znakomicie, a w ZL mimo wszystko prezentuje bardzo obiektywną linię, która nie koliduje z wpisami na blogu. Teraz nagle okazuje się, że ma zakaz pisania o Olszynie w Ziemi Lubańskiej, bo jego poglądy na blogu nie spodobały się władzom Olszyny. Przecież to jest jakaś żenada... Na jakim świecie my żyjemy!!! Toż to jakaś totalna komuna. Nie można mieć własnego zdania? A może władze się czegoś boją, mają coś do ukrycia? A jednak ZL to gazeta burmistrza...
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #6 : 18 Maj, 2010, 23:20:40 »

Kilka ciekawych filmów:

Tytuł - Wiatrak na wolnym powietrzu - dosłownie lub "uwolnić wiatraki"
A podobno posiadają takie zabezpieczenia, że ho ho Uśmiech

<a href="http://www.youtube.com/v/7nSB1SdVHqQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/7nSB1SdVHqQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>

Wichury się i u nas zdarzają. A zgodnie z krajowymi przepisami, wiatrak może stanąć już 500 m od zabudowy mieszkalnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten wiatrak się pali, albo został wyposażony w silnik diesla : ) tzw. "Zielona Energia"

<a href="http://www.youtube.com/v/HKkTUY2slYQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/HKkTUY2slYQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>

---------------------------------------------------------------------------

Wiatrak morderca

<a href="http://www.youtube.com/v/jwVz5hdAMGU&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/jwVz5hdAMGU&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;</a>
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +0/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #7 : 19 Maj, 2010, 00:02:08 »

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE:

"ENERGIA WIATROWA W GMINIE NOWOGRODZIEC"

PODCZAS SPOTKANIA ODBĘDZIE SIĘ DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM WŁADZ REGIONU, UCZONYCH, INWESTORA, EKOLOGÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 MAJA 2010r.(WTOREK), O GODZINIE 18.00, W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWOGRODŹCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Inicjatywa Społeczna Nowogrodziec oraz
Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK
www.nowogrodziecinfo.pl
www.topik.zgorzelec.pl


ZAPRASZAM DO TEMATU NA NASZYM FORUM
http://www.nowogrodziec.org/www/index.php?option=com_kunena&Itemid=54&func=view&catid=5&id=198#245
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #8 : 19 Maj, 2010, 00:20:51 »

Skoro to jest taka wspaniała i ekologiczna inwestycja, która ma być dobrodziejstwem dla mieszkańców to dlaczego władze Olszyny próbują na sposób komunistycznych służb bezpieczeństwa zastraszyć i zniszczyć autora bloga "Kronika życia codziennego...", który ujawnił kilka niewygodnych szczegółów, szantażując go utratą pracy w Ziemi Lubańskiej, sądem, prokuraturą itp.?

Niepokojąca cisza, podpowiada, że chyba udało się "uciszyć" lokalnego dziennikarza...
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Konto usunięte
*

Punkty: +5/-2
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 58
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #9 : 19 Maj, 2010, 07:56:20 »

To fakt, wobec wspomnianego dziennikarza zastosowano środki rodem z PRL - w sumie czego innego można się było spodziewać po władzach Olszyny i innych instytucjach związanych z nimi, skoro w przeszłości (przynajmniej jeśli chodzi o władze Olszyny) mieli dostęp do tajnych akcji prowadzonych przez KWMO w Jeleniej Górze. Wszystko jest do sprawdzenia w IPN. Władze maja się znakomicie i pewnie już oblewają swój iście putinowski sukces z wydawcą Ziemi Lubańskiej - a wystarczyło pociągnąć za odpowiednie sznurki. Na pociechę, choć marną, dostało się dziennikarzowi z Olszyny kawałek Lubania, żeby przypadkiem nie mógł wyskoczyć i znowu narobić władzom Olszyny kłopotu. A kłopot to byłby znaczący, bo okazać by się mogło, że ktoś komuś coś obiecał i jeszcze za to nieźle dostał kapustą... wiadomo jaką (jasne przecież, że nie zieloną ani pekińską). Wiatraki zatem, choć ich jeszcze w gminie Olszyna nie widać, już zebrały krwawe żniwo czyniąc zamach na wolność słowa, obnażając ubezwłasnowolnienie niektórych mediów i krzywdząc uczciwych i mówiących niepopularną prawdę ludzi. To tyle komentarza, Piotrze, mam nadzieję, że to wiele wyjaśnia.
« Ostatnia zmiana: 19 Maj, 2010, 08:02:08 wysłane przez ciapek » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #10 : 19 Maj, 2010, 18:30:07 »

"Wolność słowa na pół etatu"

Tak, to wyjaśnia wszystko. A przede wszystkim uzmysławia - jak wielką imitację, czy raczej protezę demokracji stanowi lokalna władza w połączeniu z niektórymi mediami.

A wszystko w 20 rocznicę obalenia (termin stosowany dla ogółu) a może zaplanowanego rozmontowania systemu, który to cenzurę w mediach miał na szczególnej uwadze... jak można inaczej nazwać kpinę z demokracji, jaka ma u nas miejsce?

Rok wyborczy jest znakomitą okazją do zastanowienia  Mrugnięcie

Zgłoś do moderatora   Zapisane
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +105/-48
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1280
Znajomi: 15
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #11 : 28 Listopad, 2013, 18:29:48 »
przedsiebiorcy-blokuja-wiatraki-1.jpg
http://www.prw.pl/articles/view/31857/przedsiebiorcy-blokuja-wiatrakiamia


... a miało być tak pięknie Mrugnięcie

przedsiebiorcy-blokuja-wiatraki-1.jpg

* przedsiebiorcy-blokuja-wiatraki-1.jpg (100.48 KB, 800x600 - powiększony/pobrany 983 razy.)
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*

Punkty: +174/-715
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1232
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Pragmatyk


« Odpowiedź #12 : 28 Listopad, 2013, 18:44:59 »
                     taa... tak "ewropejsko" Mrugnięcie
                 
                          comeback Borys ? Uśmiech
                              jak miło Uśmiech
                                 witaj ! Uśmiech


Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jeśli walczymy możemy przegrać
jeśli nie walczymy jesteśmy przegraniPunkty: +3/-2
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 57
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #13 : 02 Grudzień, 2013, 14:22:48 »

Zbudowali farmę wiatrową i nie dostali kasy - Nowiny Jeleniogórskie
http://nj24.pl/article/zbudowali-farme-wiatrowa-i-nie-dostali-kasy
Wspominają o poszkodowanej firmie z Lubania.

Więcej + zdjęcia też na : http://zgorzelec.info/index.php?k_d=27&id=10214&long&t=news2b
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #14 : 02 Grudzień, 2013, 18:13:02 »

Rozmawiałem z jednym pracownikiem podobnej firmy, informując już 2 lata wcześniej (kiedy mieli podpisane umowy na usługę), że to będzie ostatnie zlecenie i pójdą z torbami. Robili to świadomie, wiec niech bankrutują. Selekcja naturalna.

Co do wiatraków u nas, to na szczęście wiatrakowcy nie posłuchali żarliwych próśb pewnego pana o wybudowanie farm wiatrowych w Lubaniu. Już wcześniej mieli kłopoty finansowe. Na nasze szczęście rzecz jasna Mrugnięcie Jest jeszcze jeden inwestor, miejmy nadzieję, że też zbankrutuje, bo na tym ten biznes polega. Wybudować i zbankrutować razem z podwykonawcami.

Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1] 2   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Zginął porażony prądem - materiał wideo Lubań okiem luzyce.info Bernard 0 2922 Ostatnia wiadomość 18 Czerwiec, 2009, 10:57:51
wysłane przez Bernard
Wiatraki w regionie!!! Spotkanie informacyjne w Olszynie - serdecznie zapraszam! Bieżące wiadomości « 1 2 3 4 5 » Doktorek 62 58267 Ostatnia wiadomość 19 Maj, 2010, 00:08:45
wysłane przez Krzysiek123
Pro Musica Sacra - zaproszenie na koncerty organowe w regionie Bieżące wiadomości Doktorek 0 3933 Ostatnia wiadomość 21 Kwiecień, 2010, 10:44:06
wysłane przez Doktorek
Wiatraki w Nowogrodźcu Bieżące wiadomości « 1 2 » x 15 14842 Ostatnia wiadomość 08 Czerwiec, 2010, 18:34:18
wysłane przez ZUZA
Referendum a wiatraki Bieżące wiadomości « 1 2 » x 20 16578 Ostatnia wiadomość 19 Kwiecień, 2011, 22:16:24
wysłane przez widelec
Wiatraki w Lubaniu - co dalej? Polecane - Strona główna « 1 2 ... 6 7 » x 93 80016 Ostatnia wiadomość 05 Kwiecień, 2013, 20:24:16
wysłane przez x
Masowe zwolnienia w regionie? Hydepark cezar 7 9243 Ostatnia wiadomość 05 Kwiecień, 2013, 10:20:21
wysłane przez Jola
Skatepark Lubań [wideo] Polecane - Strona główna x 3 4370 Ostatnia wiadomość 08 Wrzesień, 2013, 21:12:39
wysłane przez dorotka
Relacja wideo - tak bawiliśmy się na Dniach Lubania 2014 Miasto Lubań Urząd Miasta 0 2213 Ostatnia wiadomość 02 Lipiec, 2014, 12:14:35
wysłane przez Urząd Miasta
KUPIE RÓŻNE ANTYKI NAJLEPSZE CENY W REGIONIE TELEFON 694972047 Ogłoszenia drobne darecki 0 3376 Ostatnia wiadomość 11 Lipiec, 2016, 05:47:58
wysłane przez darecki