Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 09 Październik, 2014, 14:27:20Tytuł: Przy okrągłym stole
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 09 Październik, 2014, 14:27:20
We wtorek 30 września w Sali Rajców lubańskiego ratusza odbyła się 54. Sesja Rady Miasta. Główna księgowa Urzędu Miasta Lubań Anna Kleszczyńska przedstawiła wykonanie budżetu Miasta Lubań za pierwsze półrocze, w tym najważniejsze zrealizowane zadania i parametry świadczące o dobrym stanie miejskich finansów.
W kolejnym punkcie obrad zastępca burmistrza Mariusz Tomiczek zrelacjonował radnym przedsięwzięcia, które zrealizowały miejskie instytucje i organizacje, zapewniając dzieciom i młodzieży wypoczynek letni, takie jak obozy, półkolonie, zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy. Warto podkreślić że, tego typu działania zawsze wiążą się z edukacją i profilaktyką, w tym profilaktyką uzależnień i profilaktyką zdrowotną, dlatego wpisane są w miejskie programy.  Po zapoznaniu się z treścią sprawozdań radni przyjęli dziewięć uchwał w sprawie między innymi utworzenia odrębnych obwodów głosowania na potrzeby zbliżających się wyborów,  zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Ważne dla rodziców małych dzieci były uchwały umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Lubaniu, wyodrębnionego ze struktury Przedszkola Miejskiego nr 3.
Radni przyjęli również dwie uchwały związane z historią miasta i tożsamością jego mieszkańców, których inicjatorami były lokalne organizacje pozarządowe. Na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy droga dojazdowa do Cmentarza Komunalnego w Uniegoszczy otrzymała nazwę ulicy księdza Ignacego Kukli – Bukowińczyka. Postanowiono również poddać konsultacjom społecznym ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką Lubania. Jak zwykle ostatnim punktem sesji Rady Miasta były obszerne odpowiedzi burmistrza Lubania Arkadiusza Słowińskiego na zgłoszone przez radnych liczne wnioski i zapytania oraz złożoną podczas poprzedniej sesji interpelację. Radni postulowali przede wszystkim wiele napraw, remontów i koniecznych interwencji w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku. 

(ŁCR/BRM)
[attachment=1]