Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Powiat lubański => Wątek zaczęty przez: powiat 05 Wrzesień, 2013, 14:33:22Tytuł: Powakacyjne obrady
Wiadomość wysłana przez: powiat 05 Wrzesień, 2013, 14:33:22
W dniu 29 sierpnia 2013 r. odbyła się 44 sesja rady powiatu lubańskiego. Podczas obrad starosta lubański Walery Czarnecki złożył gratulacje Zbigniewowi Ślusarczykowi, laureatowi konkursu pn. AgroLiga 2012 oraz wręczył nagrody zwycięzcom plebiscytu pn. ,,Najładniejsza Zagroda Powiatu Lubańskiego”. Podczas obrad radni podjęli osiem uchwał.

Jedną z najważniejszych była uchwała dotycząca przystąpienia powiatu do kolejnego projektu unijnego.  Mowa tu o realizowanym w dwóch najbliższych latach szkolnych: 2013/2014 i  2014/2015 projekcie pn. ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Beneficjentami tego projektu jest 490 nauczycieli i dyrektorów z 36 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. Łączny koszt projektu wyniesie 2. 329. 743 złotych. W tym roku w ramach tego projektu wydatkowanych zostanie 570 tysięcy złotych co zostało uwzglęnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu – mówi starosta lubański Walery Czarnecki.

Radni podjęli również decyzję o przystąpieniu przez Powiat Lubański do projektu pn. ,,Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubańskiego” w ramach programu POKL 2007-2013 Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowe. Projekt dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Powiat jako lider zaprosił do współuczestnictwa w projekcie Miasto Lubań, Miasto i Gminę Leśna, Olszynę oraz Gminę Siekierczyn. Wraz z partnerem merytorycznym – Firmą  Mediator  Group S.A.  ze Świdnicy, w ramach  projektu powiat  zamierza  zmodernizować  systemy informatyczne  swoich urzędów oraz przeszkolić  pracowników  w zakresie komunikacji elektronicznej. Okres  realizacji projektu przewidziano od stycznia 2014 r. do  31 marca 2015 roku. Koszt projektu to ponad 1 milion 116 tysięcy złotych.

Ponadto szacowne gremium wysłuchało informacje  z  działalności oraz zapoznało się z bilansem za rok 2012 NZOZ Łużyckiego  Centrum  Medycznego  Sp. z o.o.  w  Lubaniu.


Tytuł: Odp: Powakacyjne obrady
Wiadomość wysłana przez: janus58144 06 Wrzesień, 2013, 10:46:48
Jak tak dalej pójdzie to w naszym szpitalu niebawem zabraknie pielęgniarek. Trwa ich exodus do pracy w Zgorzelcu i Niemczech. Ale to jak widać nie problem.