Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Powiat lubański => Wątek zaczęty przez: powiat 28 Sierpień, 2013, 14:02:23Tytuł: Gimnazjum dla Platerówki
Wiadomość wysłana przez: powiat 28 Sierpień, 2013, 14:02:23
21 sierpnia br. w gabinecie starosty lubańskiego Walerego Czarneckiego podpisano porozumienie w sprawie przekazania zadania własnego Gminy Platerówka, którym jest prowadzenie Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu przez Powiat Lubański.


 Ze względu na fakt, że Rada Gminy Platerówka podjęła uchwałę o rozwiązaniu porozumienia z powiatem lubańskim w sprawie prowadzenia gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu oraz zaprzestaniu wykonywania przez powiat zadania własnego gminy w całości, koniecznym było podpisanie porozumienia, które skutkować będzie tym, że  Powiat Lubański z dniem 1 września 2013 r. przekaże Gminie Platerówka zadanie własne Gminy, polegające na prowadzeniu Gimnazjum. Jak wcześniej wspominaliśmy temat ten od początku wzbudzał wielkie kontrowersje z uwagi na różnicę zdań między wójtem a Radą Gminy Platerówka.

W ubiegłą środę Krzysztof Halicki – wójt gminy Platerówka przejął w stosunku do Gimnazjum wszystkie prawa i obowiązki organu prowadzącego.

Strony porozumienia zgodnie ustaliły, że Gmina Platerówka pokryje należności na rzecz Powiatu Lubańskiego związane z prowadzeniem Gimnazjum we Włosieniu za lata 2012-2013, wykraczające ponad uzyskane dotychczas środki na ten cel z budżetu Państwa i z budżetu Gminy Platerówka  i w okresie do 15 października 2013 roku dokonają wspólnej oceny wskazań przedstawionych przez Powiat Lubański, Gminie Platerówka.