Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 20 Listopad, 2012, 10:08:21Tytuł: Dlaczego nowe opłaty za śmieci?
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 20 Listopad, 2012, 10:08:21
Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami wynika ze zmiany zakresu obowiązków gmin i mieszkańców dotyczących postępowania z odpadami.

- Jest to efekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której Rząd i Sejm RP ustalił nowy zakres obowiązków- mówi Michał Turkiewicz, Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu - Ustawa została zmieniona ponieważ konieczne było wdrożenie przepisów dyrektyw unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych oraz składowania odpadów, do wypełnienia których Polska zobowiązała się 11 lat temu podpisując zobowiązania akcesyjne. Jeśli teraz nie zostaną wykonane Unia Europejska nałoży wysokie sankcje w postaci kar finansowych.

Pamiętajmy - kraje zachodnioeuropejskie do tego typu systemów dochodziły przez dziesięciolecia, tymczasem u nas wprowadza się nowy system w tempie ekspresowym, nie zważając na  dużo niższe dochody polskich rodzin. I właśnie z taką ustawą muszą się dziś zmierzyć wszystkie gminy w Polsce. Muszą!
Na wysokość przyjętej przez radnych Rady Miasta Lubań opłaty w wysokości 15 zł składa się:
- koszt przyjęcia odpadów na składowisku - w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 9,50 zł,
- koszty obsługi systemu – 1,50 zł na osobę,
- koszty transportu - przyjęto cenę 4 zł za miesiąc.
Ustawa określa, że za segregowane odpady opłaty będą niższe, a za zmieszane wyższe. Dla osób, które nie będą ich segregować opłata wynosić będzie 19 zł.
(http://luban.pl/img.php?image=http%3A%2F%2Fluban.pl%2Fdata%2Fnews%2Ficons%2Ff1a30c8c187d982b64e03b8e98f930be.png&width=114)