Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 03 Październik, 2012, 09:11:56Tytuł: XXVIII Sesja Rady Miasta Lubań
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 03 Październik, 2012, 09:11:56
25 września odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Lubań, która rozpoczęła się uroczystym wręczeniem nagród pieniężnych dla właścicieli ukwieconych okien i balkonów – zwycięzców konkursu „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”. Po uroczystym otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatę Grzesiak, radni jednogłośnie przyjęli protokoły z XXVI sesji oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego. Kolejnym punktem sesji było spotkanie z przedstawicielami Gminy Wiejskiej Lubań oraz przedstawienie planów budowy farm wiatrowych na terenie Gminy w bliskich odległościach od granic miasta.
Podczas głosowania radni przyjęli jednogłośnie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Przegłosowano pozytywnie projekt uchwały ws. zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich.
(http://luban.pl/data/sesja_RM(1).jpg)
Radni nie wyrazili zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz na oddanie w bezpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Lubaniu przy ul. Bankowej 6. Brak zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie nieruchomości Archiwum Państwowego powoduje, że Burmistrz Miasta Lubań taka umowę może zawrzeć na okres do trzech lat. Po podjęciu uchwał, udzielone zostały przez BML odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.