Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Bieżące wiadomości => Wątek zaczęty przez: x 20 Maj, 2012, 14:05:09Tytuł: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 20 Maj, 2012, 14:05:09
Sołtys oraz Rada Sołecka w Kościelnikach Dolnych zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 maja o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku.

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelniki Dolne
2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Lubań Pani Bogusławy Karnaś w sprawie
posadowienia farm wiatrowych na terenie Gminy Lubań
3. Podjęcie przez Wiejskie Zebranie stosownych ustaleń w sprawie farm wiatrowych
4. Przekazanie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii
5. Pytania do Wójta Gminy Lubań.

Zebranie w Kościelnikach Dolnych


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 24 Maj, 2012, 20:40:25
Na dzisiejszym zebraniu mieszkańcy powiedzieli wiatrakom NIE.

NIE
-Nawojów Łużycki
-Nawojów Ślaski
-Radostów Górny
-Uniegoszcz
-Koscielniki Dolne


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: Rex 11 Lipiec, 2014, 19:06:29
W tym tygodniu pojawiły się ogłoszenia o zebraniu wiejskim mieszkańców Kościelnika. Celem zebrania jest zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania części Miasta Lubań, w którym podobno umożliwia się budowę farm wiatrowych powyżej 100 kW. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 14 lipca o godz. 17.30 w szkole podstawowej.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 11 Lipiec, 2014, 19:32:27
Byłem na podobnym spotkaniu i to prawda. Pod każdym domem mały wiatrak będzie stać, o ile mieszkańcy się zgodzą z panem Wójtem. Generalnie jestem ZA. Cieszy mnie także możliwość budowy elektrowni atomowej na terenie Gminy wiejskiej Lubań.


Strefa środowiska (w tym środowiska przyrodniczego), krajobraz i kultura

Ochrona cennych obszarów przyrodniczych
Tworzenie nowych form ochrony przyrody
Wiatraki
Solary
Biogazownie
Energia wodna
Energia atomowa
Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami
Eliminowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza (niskie emisje –
zanieczyszczenia z pieców węglowych)

Więcej tu:
http://bip.ugluban.nv.pl/#Z2V0Q29udGVudCg1NzQyKQ== (http://bip.ugluban.nv.pl/#Z2V0Q29udGVudCg1NzQyKQ==)
Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: Rex 11 Lipiec, 2014, 19:57:11
Czytając powyższy wpis dochodzę do wniosku, że ktoś nie zrozumiał lub nie chce zrozumieć tego co napisałem powyżej. To napiszę wprost. Na terenie Miasta Luban ( jego części ) będzie można budować farmy wiatrowe (duże wiatraki powyżej 100 kW ). To zawiera już gotowy projekt zmiany studium. Czy mieszkańcy Lubania o tym wiedzą?


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: Lider 11 Lipiec, 2014, 20:02:10
Wypada mieć nadzieję, że i tym razem ludzie powiedzą wiatrakom NIE    :)

Dwa lata temu (widać po powyższych wpisach) ludzie raz powiedzieli wiatrakom NIE.

Zobaczcie ludzie w co zamienia się gmina zgorzelec po tym jak pozwolono praktycznie bezkarnie budować wiatraki jak leci

Jak okiem sięgnąć widać surrealistyczny koszmar.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: PIOTRUS 11 Lipiec, 2014, 20:58:12
W Planie Miejscowym dla Gminy Lubań prawdopodobnie znajduje się zapis odnośnie budowy małej regionalnej elektrowni atomowej, która spowoduje wzrost zatrudnienia w regionie. Zdecydowanie jednak bardziej pozytywną zmianą w zapisach planu  jest umożliwienie budowy na naszym terenie składowiska radioaktywnych odpadów dostarczanych z terenów UE. Gmina z tego tytułu będzie corocznie uzyskiwać od państw członkowskich znaczące profity, wielokrotnie przewyższające obecny budżet. 3xTAK za tymi zmianami!  ;)


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 11 Lipiec, 2014, 21:25:08
Czytając powyższy wpis dochodzę do wniosku, że ktoś nie zrozumiał lub nie chce zrozumieć tego co napisałem powyżej. To napiszę wprost. Na terenie Miasta Luban ( jego części ) będzie można budować farmy wiatrowe (duże wiatraki powyżej 100 kW ). To zawiera już gotowy projekt zmiany studium. Czy mieszkańcy Lubania o tym wiedzą?

Bzdura REX. Nie ma takiej opcji, jak zmiana w studium zagospodarowania przestrzeni miejskiej przez gminę. Prawdopodobnie błąd w druku urzędowym. W gminie to standard. ;)
Jednak poproszę o skan lub fotkę takiego dziwoląga.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: Tomasz Bernacki 11 Lipiec, 2014, 22:24:06
Poproszony zostałem przez b-strza o komentarz do tej sprawy od strony administracyjnej UM Lubań.  Chciałbym z góry uspokoić mieszkańców Kościelnika.  Przedmiotem zmiany studium i planu miejscowego miasta Lubań jest kilka niewielkich działek w rejonie ulicy  Skalniczej z  przeznaczeniem na tereny tzw. aktywności gospodarczej (rejon za kościołem na Księginkach) czyli funkcje głównie usługowe oraz budowa bazy transportowej firmy ZGiUK przy ul.Bazaltowej. Było na tym terenie kilka wniosków właścicieli terenów o możliwość budowy tam budynków usługowych, nieuciążliwych, z funkcjami mieszkalnymi. Na obszarze tym w pobliżu znajduje się chociażby zabudowa mieszkalna, szkoła, cmentarz i z uwagi na strefy uciążliwości nie może być mowy o budowie żadnych farm wiatrowych, gdyż nie przeszłyby nawet tzw. decyzji środowiskowej. To kompletna science fiction od strony realnej możliwości budowy tam wysokich wiatraków.  Kiedyś analizowaliśmy cały teren miasta i tak naprawdę to takich warunków nie ma na całym obszarze Lubania. Przypuszczam, że  wkradło się jakieś niezrozumienie przedmiotu zmian w planie i można było po prostu wcześniej pisemnie wystąpić do Urzędu Miasta o wyjaśnienie ich celu. Nie mam dostępu już o tej porze do dokumentacji planistycznej, ale o ile firma planistyczna zawarła tam zapisy zbyt szerokie  (lub nieadekwatne do wielkości tych nieruchomości czy położenia)  to z pewnością zostaną przez nas na tyle skorygowane, sprecyzowane bądź zawężone aby nie było żadnej możliwości budowy elektrowni wiatrowych i nie powodowało to żadnych wątpliwości wśród mieszkańców Kościelnika i władz gminy, gdyż nie taka jest intencja zmian w planie miasta.  Z resztą wkrótce (sierpień) wyłożone będą zmiany tych planów miejscowych, a więc dokumentów, na podstawie których dopiero można uzyskać pozwolenia na budowę (Studium takim dokumentem nie jest) i jestem pewny, że  uwidocznią, że celem zmian jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców miasta (budynki usługowe), a także nie można będzie tam zlokalizować żadnych „wieżowców wiatrowych”. Mam nadzieję, że po takim zapewnieniu i uspokojeniu tematu, mimo wszystko mieszkańcy Kościelnika dobrze wykorzystają czas zebrania wiejskiego na inne tematy. Sprzeciw wobec budowy wysokich wiatraków w Lubaniu czy gminie wiejskiej Lubań rozumiem i jeśli taki wyrażą , w tym opinię, aby na wspomnianych działkach też nie lokalizować takich obiektów,  to przyjmę go z optymizmem, gdyż sam również jestem przeciwnikiem szpecenia lubańskiego i okolicznego krajobrazu takimi szkaradami. Akurat taka uwaga zostanie w pełni uwzględniona w przygotowywanych zmianach planu dla wspomnianych wyżej działek. Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: PIOTRUS 11 Lipiec, 2014, 22:33:16
Dobrze ,że w naszym Magistracie jest jeden kompetentny Naczelnik Nowego Super Wydziału. Powodzenia i wytrwałości  na trudnej, nowej drodze urzędniczej kariery dla P. Tomasza!


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: Rex 12 Lipiec, 2014, 10:54:43
Panie Piotrze nie sądzę abym pisał bzdury. Z tego co zrozumiałem, to Miasto Lubań przedłożyło do zaopiniowania gminie projekt zmiany studium. Zapisy tam są jakie są. Nie wykluczono możliwości budowy farm wiatrowych. Gmina ma wydać opinię, co uważa o tym dokumencie. Zapisy są kontrowersyjne, to chcą poznać również opinię mieszkańców Kościelnika, bo to na ich granicy mógłby powstać wiatraki. Jeżeli się mylę niech sprostuje to Pan Tomasz z UM Lubań. On w swojej wypowiedzi bardzo delikatnie wspomniał o "jakimś tam niedookreśleniu szczegółowym zapisów". Wiem, że sympatyzuje Pan z Burmistrzem, ale jeżeli jest mowa o jakimkolwiek błędzie urzędniczym to ze strony Urzędu Miasta Lubań i firmy przygotowującej studium. Jeżeli to jest błąd to dobrze, że w gminie go wyłapano. Zapraszam na zebranie w Kościelniku.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 12 Lipiec, 2014, 17:31:18
Więc do zobaczenia na zebraniu.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 14 Lipiec, 2014, 18:45:37
Mieszkańcy Kościelnika pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubań. Jednocześnie stosunkiem głosów 10/2 wnieśli proponowany przez władze gminy zapis, który rozszerza w miejscowym planie zagospodarowania dla obszaru ul. Skalnicza i Bazaltowa zakazu lokalizacji turbin wiatrowych o dodatkowy, rozszerzony w treści punktu 6.4 zapis, dodając zakaz lokalizacji farm wiatrowych.Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: tatajulki 14 Lipiec, 2014, 19:08:58
12 osób to nie tłum. Reprezentowali wszystich mieszkańców?


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: janus58144 14 Lipiec, 2014, 19:47:15
tatajulki. 12 osób to dramatycznie niski wynik. mieszkańcy po prostu zignorowali wójta i jego arcy ważne spotkanie.
oczywiście nie zdziwię się jak w pewnych lokalnych mediach pojawi się informacja o pełnej sali i poklasku dla duetu ZH i AU którzy tak dzielnie walczą z wiatrakami!


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: arek.boro 14 Lipiec, 2014, 22:13:13
Te 11 osób ( bo 12-sta była zaliczona jako mieszkaniec Lubania reprezentujący swoją matkę mieszkankę Kościelnika ) to przyszło chyba tylko dlatego, iż zostali wprowadzeni w błąd przez wójta ,że KOŚCIELNIKOWI GROZI WIDMO WIATRAKÓW.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: arek.boro 14 Lipiec, 2014, 22:26:44
Dodam jeszcze, że zgodnie ze statutem sołectwa,aby zebranie było ważne,
musi być obecnych co najmniej 15 mieszkańców, a jeżeli jest mniej,
to po odczekaniu, 30 min. powinno być co najmniej 12 mieszkańców.
Widać jaki wójt daje przykład nie przestrzegając prawa.
A wybory się zbliżają. 


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: tatajulki 14 Lipiec, 2014, 22:49:30
..Mieszkańcy Kościelnika pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubań...
Administrator Forum przyjoł to za rzecz oczywistą?


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: x 14 Lipiec, 2014, 23:16:22
Nie administrator, ale mieszkaniec tej, upadającej obywatelsko gminy. I nie "przyjoł", tylko przyjął. A tak naprawdę to jedynie opisał spotkanie, uznane, ważne głosowanie na którym był jedynie gościem.


Tytuł: Odp: Zebranie w Kościelnikach Dolnych
Wiadomość wysłana przez: tatajulki 15 Lipiec, 2014, 10:47:39
taa