Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 11 Maj, 2012, 10:56:31Tytuł: Informacja o przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie „Podkowy”
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 11 Maj, 2012, 10:56:31
Teren objęty rewitalizacją obejmuje plac na zapleczu budynków zlokalizowanych przy ulicach: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego. Obszar ten dotyczy zespołu kilkunastu kamienic czynszowych wybudowanych w połowie XIXw. na planie podkowy i zawierających ciekawe ornamenty architektoniczne. Teren jest zdegradowany, wewnątrz znajduje się przestrzeń nieutwardzona ze szczątkami zieleni miejskiej, nie stwarza dogodnych warunków do zamieszkania
i wypoczynku. Pod uwagę brano kilka wariantów zagospodarowania terenu objętego inwestycją. Ze względu na uwarunkowania historyczne i ekonomiczne oraz ukształtowanie terenu przyjęto najbardziej optymalne i zrównoważone rozwiązanie: teren przeznaczony będzie zarówno na parkingi i drogi manewrowe, jak również na tereny zieleni, rekreacji i wypoczynku.
[attachment=1]
W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowane są następujące prace: budowa drogi manewrowej, chodników dla pieszych, miejsc parkingowych, placu zabaw dla dzieci oraz odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg manewrowych do sieci kanalizacji deszczowej. Ostatnim etapem prac będzie nasadzenie drzew i zasianie trawy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscach zurbanizowanych, gdzie nie występują obszary cenne przyrodniczo. Ewentualne ubytki zieleni związane z planowanymi robotami zostaną uzupełnione w końcowej fazie inwestycji – łącznie z nowymi nasadzeniami.