Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Po pracy => Kultura i sztuka => Wątek zaczęty przez: ZUZA 17 Marzec, 2012, 20:40:47Tytuł: "O czym szepczą bazaltowe skały" V Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Wiadomość wysłana przez: ZUZA 17 Marzec, 2012, 20:40:47
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
o g ł a s z a
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O czym szepczą bazaltowe skały"

o Złote Lubańskie Pióro
pod Patronatem Burmistrza Miasta

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.
2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
- uświetnienie obchodów Dni Lubania.
3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory
poetyckie (także w internecie) o dowolnej tematyce, opatrzone godłem autora.
5. Utwory należy dostarczyć do organizatora konkursu w formie wydruków komputerowych
bądź maszynopisów w czterech egzemplarzach, w terminie do 31 maja 2012 r. na adres:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań.
6. Do prac konkursowych należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego,
- oraz adres e-mail.
7. Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury składające się z członków Grupy Literackiej NURT, które przyzna zwycięskie trofeum, nagrody pieniężne oraz rzeczowe:
- I miejsce – 300 zł oraz statuetka – „Złote Lubańskie Pióro”,
- II miejsce – 200 zł,
- III miejsce – 100 zł,
- wyróżnienie – nagroda rzeczowa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości
i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 czerwca 2012 r.
o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.
10. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników określonym w pkt. 9
niniejszego regulaminu w przeciwnym razie zasilą one fundusz przyszłorocznego
konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych
utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
12. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel. 75-6462-340,
e-mail: mdklub@wp.pl.


Tytuł: Odp: "O czym szepczą bazaltowe skały" V Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Wiadomość wysłana przez: borisem 18 Marzec, 2012, 16:01:05
 :o o  :o


Tytuł: Odp: "O czym szepczą bazaltowe skały" V Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Wiadomość wysłana przez: ZUZA 18 Kwiecień, 2012, 22:37:56
[attachment=1]


Tytuł: Odp: "O czym szepczą bazaltowe skały" V Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Wiadomość wysłana przez: widelec 18 Kwiecień, 2012, 22:44:10
Kto w jury?  może w tym roku wygram... ;D