Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Informacje i Komunikaty Instytucji => Wątek zaczęty przez: tolerancja 08 Grudzień, 2011, 11:26:53Tytuł: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: tolerancja 08 Grudzień, 2011, 11:26:53
Zamieszczam grzecznościowo

Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu


W Międzynarodowym Roku Wolontariatu, serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, obdarowanym oraz sympatykom za pomoc potrzebującym. Głównym powodem powstania stowarzyszenia SKOB w 2002r. była bieda, beznadzieja, bezsilność, bezradność, znieczulica społeczna, ponad 30% bezrobocie, pogłębiające się społeczne rozwarstwienie oraz wszechstronna urzędnicza arogancja. Nastąpił ruch oddolny, biedni zorganizowali się w obronie swoich Konstytucyjnych praw do godnego życia, nie od dzisiaj wiadomo że syty nigdy nie zrozumie głodnego. Deklarację przynależności do SKOBu wypełniło 826 osób. Niestety prawo jest dla silnych, bronią swoich bastionów.
SKOB nie jest mile widziany przez rządzących, którzy działają w myśl utartej zasady: obietnice tylko do wyborów, potem są już ślepi, głusi, leniwi i bezradni na wyborcze przyrzeczenia i społeczne oczekiwania. „Konfitury” są dla swoich i tak od wyborów do wyborów. SKOB od lat prowadzi samorządowy monitoring, czyli patrzy na rączki „miłościwie” panującym, dzięki społecznej, nieaktywności  i nieświadomości. Wybory samorządowe są porażką lokalnej społeczności w małych skupiskach ludzkich z powodu małej frekwencji, co wykorzystują osoby mające z racji zawodu, duży kontakt społeczny. W biednym Lubaniu rządzą bogaci, którzy tak naprawdę nie mają społecznego mandatu do decydowania o losie biednych, ten świat jest im obcy. Ktoś musi głośno powiedzieć, że w Lubaniu podczas wyborów, jest bezczeszczony kościół, Dom Modlitwy Bożej, grupka fanatyków manipuluje częścią wiernych, którym wiara miesza się z polityką. Na szczęście i dzięki Bogu nie wszyscy są NA TO podatni. W gablotkach kościelnych wiesza się plakaty wyborcze, rozdawane są ulotki wyborcze i paszkwile oczerniające bliźnich. Nowy Testament – Ewangelia Św. Marka. Wypędzenie przekupniów ze świątyni.
„I przyszli do Jerozolimy, A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane: Dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w Piśmie i szukali sposobu, jak by go stracić; bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego.”
Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych od lat interweniuje, pisze skargi, wnioski, petycje, odwołania, zawiadomienia, pozwy sądowe, jeżeli jest taka potrzeba, czyli robi to co trzeci sektor (organizacje pozarządowe) robić powinien. Doskonali naszą lokalną demokrację. Pomaga prawnie, nagłaśnia ludzkie dramaty, jest batem na urzędniczą arogancję, dzięki temu dużo spraw udało się pozytywnie załatwić. Niczego nie owija w bawełnę. Podczas swojej działalności lubański SKOB zorganizował ponad 30 protestów, blokad dróg oraz okupacji budynków użyteczności publicznej, starostwa, ratusza i.t.d. z symbolem biedy „kościotrupkiem”, który już kilkakrotnie gościł                    w ogólnopolskich mediach. Podczas swojej działalności SKOB sprowadził do Lubania i rozdał dla 2000 podopiecznych, ponad 350 ton żywności. W zbiórkach organizowanych przez SKOB w czterech miastach powiatu lubańskiego tj. Lubań, Leśna, Olszyna i Świeradów, uzbierano do tej pory ponad 40 ton żywności, która w postaci paczek jest rozdawana w szkołach, parafii, niepełnosprawnym, emerytom, samotnym matkom oraz bezrobotnym. Na przestrzeni lat w zbiórkach brało udział ponad 1000 wolontariuszy, głównie z lubańskich szkół. Podczas ostatniej zbiorki w dniach 23-24.09.11r. „Podziel się posiłkiem” uzbierano 4643,5kg żywności. Dzięki hojności darczyńców i pomocy wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy, zebrano bez mała 1% w skali kraju, jest to najlepszy wynik w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. W imieniu SKOB, sympatyków i potrzebujących, serdecznie zapraszamy do następnej zbiórki w dniach 2-3-4.12.11r. o nazwie „Świąteczna Zbiórka Żywności” przed Mikołajem w Międzynarodowym Roku Wolontariatu, Lubań powinien przekroczyć magiczny próg 1%. Setna część w skali kraju zostanie wrzucona do koszy w lubańskich marketach.
SKOB pomógł w znalezieniu pracy dla ponad 1200 osób, oraz w swoim biurze przeszkolił z podstaw nauki języka niemieckiego około 200 osób. Kilkakrotnie przez, kilkumiesięczne okresy, wydawał gorące posiłki dla biednych. Z inicjatywy SKOBu, były organizowane zebrania i protesty po upadku OFM w Olszynie. Podczas wydawania żywności przez SKOB dla biednych w Olszynie o dramacie pracowników „meblówki” dowiedział się z ogólnopolskich mediów, obecny inwestor i dzięki temu, ponad 200 osób otrzymało pracę.
Przed laty na tzw. obwodnicy czyli drodze krajowej o nazwie ul. Papieża Jana Pawła II w Lubaniu, ginęli ludzie. Aby temu zapobiec do akcji wkroczył niezawodny SKOB i w grudniu 2005r. zorganizował nielegalną (bez zezwolenia) blokadę krajowej drogi pod nazwą „Stop piratom drogowym”. Zaraz po tym, zwyciężył zdrowy rozsądek i na przejściach zainstalowano światła i przez to ilość potrąceń zmalała do zera. Dzięki akcji „Stop wycinkom” na ul. Armii Krajowej w Lubaniu, uratowano 5 lip, niby drobna sprawa, ale śpiew ptaków, zieleń  i zapach liści i kwiatów, cieszy nasze zmysły. SKOB nie był obojętny na dramat ostatniego na Dolnym Śląsku żubronia „Benka” i stada dziko żyjących koników polskich w Kościelniku - winni zostali osądzeni. W ramach programu ENEA Competence 50+ SKOB nawiązał międzynarodowe kontakty i dzięki temu, podczas szkoleń, poznano kawał Europy, między innymi przepiękną Prowansję we Francji (perły Awinionu, most i pałac papieski oraz Morze Śródziemne. W rocznicę urodzin Naszego Papieża tj. 18.05.2004r. SKOB           w lubańskim ratuszu, ogłosiła 2010r. Międzynarodowym Rokiem Walki z Ubóstwem                                  i Wykluczeniem Społecznym, obecnie mamy Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Rok 2012 będzie Międzynarodowym Rokiem Osób Starszych. W tych tematach lubański SKOB aktywnie działa                   i pomaga potrzebującym. W maju 2011r. przewodniczący SKOB, napisał skargę na wprowadzenie przez burmistrza miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego, dramatycznie wysokich podwyżek czynszu w mieszkaniach komunalnych, o ok. 40%, które bardzo boleśnie dotknęły najuboższych. Przed 8 laty w 2003r. SKOB napisał petycję do radnych, żądając żeby dali pozytywny przykład i przekazali symboliczne 10% swoich diet na cele społeczne.
Obecny burmistrz na łamach Ziemi Lubańskiej oświadczył, że najłatwiej jest zaglądać do cudzej kieszeni a sam po wyborach bez litości wyciąga z kieszeni biednych. Skarga SKOBu                               o opamiętanie się i wycofania z „złodziejskich” podwyżek, została zlekceważona i odrzucona.                    W związku z tym została ona odczytana na sesji Rady Miasta oraz rozlepiona na miejskich słupach.
Autor skargi Lesław Hardziej po tym wszystkim był straszony przez Straż Miejską mandatami            i sądem za jak oświadczono, zaśmiecanie miasta, powyborcze plakaty bezkarnie wiszą już kilka miesięcy i to nie przeszkadza.. Działalność społeczna SKOBu jest w dużej części niewymierna, ale pomocy można wyliczyć, liczby same mówią za siebie, wartość pomocy przekroczyła 3 miliony złotych, jest to tym bardziej cenne, że robione od serca, czyli jak to w wolontariacie bez wynagrodzenia. Jest to bardzo ciężka praca w której zapłatą jest słowo dziękuję. W roku Wolontariatu w listopadzie2011r. SKOB zorganizował dla wolontariuszy 2 wycieczki do przepięknej Pragi, stolicy naszych sąsiadów. Stowarzyszenie SKOB jest waleczne,  a czytając wspak skrót SKOB zobowiązuje do tego.
W Międzynarodowym Roku Wolontariatu lubański SKOB dziękuje za pomoc, niestety nieobecnemu wśród nas, nieodżałowanemu (żyje w naszej pamięci) Stasiowi Bykowskiemu. Słowa szacunku                 i podziękowania należą się Panu Konradowi Rowińskiemu, za pomoc w umożliwieniu nam                       w niesieniu pomocy przez te lata na taką skalę potrzebującym, dziękujemy za Internet, lokal, za pomoc w transporcie, za te pełne TIRy, które ciężko dysząc docierały do Lubania, nikt nie głodował, dziękujemy za dobre słowo, poradę i wyrozumiałość. Dziękujemy Pani Annie Przytulskiej za życzliwość, dziękujemy Pani Irenie Leszczyńskiej, która „szaleje” na zbiórkach i za dobre słowo. Dziękujemy wolontariuszom, tym małym i tym dużym ze SKOBu i szkół oraz wspaniałym pedagogom. Dziękujemy za pomoc Pani Alicji Abkowicz dyr. Banku Żywności we Wrocławiu oraz Pani Agnieszce Krasoń jej zastępczyni. Słowa podziękowania i uznania kierujemy do Pani Jolanty Dobrzyńskiej, która jest dla nas promykiem dobrej nadziei. Dziękujemy za bezinteresowne wsparcie w Internecie, upartość, niezależność, wytrwałość, odwagę, serce, dobre słowo i zrozumienie, że bieda nie ma koloru politycznego.
Nie będzie chyba nietaktem, stwierdzenie że nie ma w regionie, drugiej takiej organizacji, która mając ograniczone możliwości, społecznie, bez dotacji, prądu (SKOB już od roku działa w biurze wieczorami przy świecach), ogrzewania i pośredników na taką skalę pomaga potrzebującym. Czasami pojawia się światełko w tunelu, gdyż działalność SKOBu została już kilkakrotnie doceniona w 2009r.    i 2010r. poprzez wyróżnienie przewodniczącego SKOBu Lesława Hardzieja na Dolnośląskiej Gali Wolontariatu, po tych wyróżnieniach został w 2010r. wybrany ”Człowiekiem Roku Powiatu Lubańskiego” w działalności Społeczno-Charytatywnej.
SKOB jest solą w oku rządzącym, obecnie działa mu się trudno, walcząc o przetrwanie. LKO po całkowitym dojściu do władzy zwalcza biednych poprzez wprowadzanie w tych trudnych czasach drastycznych podwyżek. Ciekawym przypadkiem jest przewodniczący Lubańskiego Klubu Obywatelskiego - Jan Hałakuć. Konia z rzędem temu, kto wie jaką sprawuje funkcję oraz za co tak naprawdę pobiera wynagrodzenie z kasy miasta a powszechnie wiadomo, że asystowanie burmistrzowi ma na celu pilnowanie go, żeby „poprawnie myślał politycznie”. Ten człowiek uzyskując kosmiczny awans z bezrobotnego, który jako urzędnicza „maskotka” pracuje w tzw. POMie czyli Powolny Obchód Miasta i pływa sobie jak pączek w maśle za podatników pieniądze nie dając nic w zamian. Obecny burmistrz Arkadiusz Słowiński, który przed wyborami dobrodusznie się uśmiechał, zrzucił maskę zaraz po wejściu na stołek, odciął dla SKOBu internet oraz żeby nas dobić, cichcem złożył pozew do sądu o eksmisję ze skromnego lokalu o niskim standardzie (bez prądu, Internetu i ogrzewania). Jest teraz kuriozalna sytuacja, niespotykana sytuacja we współczesnym świecie za wyjątkiem Białorusi i Lubania. SKOBowi grozi eksmisja za zadłużenie czynszowe, które decyzją byłego burmistrza Pana Konrada Rowińskiego, zostało umorzone w całości. Już są pierwsze owoce, tego absurdu, który może wejść na ogólnopolskie media. Wstydu i śmiechu będzie aż do bólu. Szykuje się nowa kargulowa wojna lokalowa tym razem. Mówiono, że w Leśnej zawracały bociany, Lubań natomiast może zostać okrzyknięty stolicą głupoty.
Jest to już czarny humor i wcale nie jest nam do śmiechu. Kilkanaście stowarzyszeń w mieście, które są zabarwione politycznie, mają dotacje i są zwolnione z opłat czynszowych. Jak z tego widać, są równi i równiejsi. Arogancja obecnej władzy nie zna granic. Rządzące LKO, też ma stare nie  rozliczone długi za czynsz, teraz zapewne sami sobie umorzą. SKOB otrzymał w listopadzie 2011r. pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego informację, że Panu Arkadiuszowi Słowińskiemu grozi grzywna za bezczynność. Szczyt głupoty, pozwać do sądu i dostać grzywnę. Pismo o umorzeniu zadłużenia dla SKOBu w całości, decyzją byłego burmistrza Konrada Rowińskiego z dnia 18.11.2010r. nie zostało przez obecną władzę wydane dobrowolnie, chodzono na rozmowy i najpierw twierdzono, że pisma nie ma, potem zmieniono taktykę, że gdzieś zaginęło. Następnie nastąpiło cudowne odnalezienie, po ośmiu miesiącach od podpisania, zarazem po artykule w Nowinach Jeleniogórskich „Co z tym umorzeniem” z dnia 12.07.2011r. Po trzech dniach 15.07.2011r. Urząd Miasta z ciężkim sercem wydał dokument o umorzeniu czynszu. SKOB ma w jednym ręku decyzję             o umorzeniu i pozew o eksmisję w drugiej. Sędziowie, jeżeli dojdzie do rozprawy do chwili ogłoszenia wyroku, mogą dostać kolki ze śmiechu.
Całej pikanterii sprawie dodaje fakt, że Urząd Miasta Lubań, czyli burmistrz Słowiński, pozwał do sądu osobę fizyczną, czyli „ulubionego” Lesława Hardzieja, zamiast SKOB, trzeba było pozew poprawiać. Jak widać łatwiej krytykować niż rządzić. Cóż to za władza, burmistrzunio nie umie napisać prostego pozwu na biednych (ktoś czuwa). W szkole nie uczyli, czy co?
Eksmisyjny pozew jest w Wolontaryjnym Roku nagrodą za społeczną działalność dla SKOBu, jedni nagradzają a burmistrz wykorzystuje urząd do eliminacji niepokornych. Co na to biedni? Ktoś kogoś wpuszcza w maliny!? Nie wygląda to Panie Arkadiuszu na samodzielne myślenie.                                       W Międzynarodowym Roku Wolontariatu, Lubańskie Stowarzyszenie pt. Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych, napisał i wysłał do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Jerzego Buzka Socjalną petycję SKOB w której żądamy w imieniu najuboższych mieszkańców UE, ustanowienia               w trybie pilnym UNIJNEJ NORMY SOCJALNEJ, która gwarantować będzie godne życie dla wszystkich. Zebraliśmy symboliczne 3000 podpisów. Oczekujemy odczytania petycji SKOB                      w parlamencie UE,zaproszenia naszych przedstawicieli i pisemnej odpowiedzi.


  Lubań    22.11.2011                                  Lesław Hardziej              
                                                                 
SKOB Lubań


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Romek 10 Styczeń, 2012, 17:16:21
Panie Hardziej. Czy Pan nie widzi, że jest Pan marionetką w ręku tych, którzy nie mogą się pogodzić z wyborczym wynikiem. Tego tekstu też Pan nie pisał. Znam Pana dobrze. Pan jest w stanie robić tylko głupie miny i narzekać dlaczego mnie nikt nie chce utrzymywać ? O tym Pana "wolontariacie" można by dużo różności powiedzieć.
A co o Panu można powiedzieć. To Pan jako pierwszy był zatrudniony w POM-ie (powolnym obchodzie miasta). Pan nie jest osobą bezrobotną. Mogę zapytać. Ile razy proponowano Panu pracę ? Wiele razy. Pan jest po prostu wiecznie narzekającym ś.........m leniem. A dawne Pana otoczenie, które zostało zniszczone przez Pana bo myśleli trochę inaczej (powtórzę MYŚLELI) ma bardzo ale to bardzo negatywne spojrzenie na Pana działalność. A mówiąc dokładniej zarobkowość. Panie Lesławie. DO ROBOTY. Gwarantuje, że praca w ręce nie parzy.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: janus58144 10 Styczeń, 2012, 19:04:20
Proszę nie dajcie się zwariować. Kto to jest Pan Hardziej ???????. 


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Tony 10 Styczeń, 2012, 19:58:49


              może 6 minus w dowiedzeniu się pomoże....


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: IWO499 12 Styczeń, 2012, 08:17:12
Powiem tak!! asystent bardzo mi się podoba jako człowiek i jest bardzo miłym człowiekiem w przeciwieństwie do przewodniczącego SKOB, który jest wychodowany przez ludzi którzy chcieli dobrze a nie przewidzieli co może byc. Nazywa się p. bezrobotnym a tak naprawdę to nigdy pracować się nie chciało, więc nie wytykajmy innym czegoś o czym sami nie mamy pojęcia:


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: zuzia 12 Styczeń, 2012, 11:50:30
Ja też miałam okazję(i to wielokrotnie) spotkać się z p.Hałakuciem i podzielam opinię mojego przedmówcy (IWO 499).
Miałam też sposobność spotkać się z p.Hardziejem ...
Było to ok. 2 lata temu.Mój niepełnosprawny syn w trybie pilnym był operowany na chirurgii.Czuwałam przy nim,a że sama jestem chora,w tym czasie miałam rehabilitację.Wykorzystując,iż mój syn zasnął,poszłam na zabiegi i tam zastałam dużą kolejkę.Poprosiłam ludzi (mówiąc im o swojej sytuacji),czy mogliby mnie przepuścić,bo śpieszę się do dziecka.Wszyscy wyrazili zgodę-oprócz p.Hardzieja.Od jego kolegi,który z nim przyszedł usłyszałam jeszcze kilka przykrych słów.Gdy już odchodziłam ,bo postanowiłam zrezygnować z zabiegów,pewna osoba złapała mnie za rękę i powiedziała: Ten pan zaraz wchodzi ,a jak on wyjdzie my panią przepuszczamy.Wszyscy to potwierdzili.Pan przewodniczący SKOB-u to słyszał ,ale tak nie zmienił zdania.
Korzystając z okazji ,pragnę podziękować tym ludziom,którzy na pewno się śpieszyli,ale okazali empatię i jestem im za to wdzięczna.
Panu Hardziejowi,chciałabym zadać pytanie:
Dlaczego z pośród 826 członków SKOB-u(jak Pan podaje),tak niewielu na Pana zagłosowało w ostatnich Wyborach Samorządowych w 2010 r. (76 głosów) i nie dostał się Pan do Rady Powiatu? Może się na Panu poznali ,jaki jest Pan w rzeczywistości?


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: SHADOW 12 Styczeń, 2012, 20:50:39
Witam
Zuzia i IWO 499 duży plus dla was.
        Co do SKOB-u. Wylewacie swoje żale, że obebrano wam lokal, który był zadłużony. Dla mnie to logiczna i bardzo słuszna decyzja. Piszecie, że lokal ten był o niskim standardzie. Chcecie lepszy lokal, zapraszam do centrum, tam  jest  trochę lokali do wynajęcia napewno któryś sprosta waszym wymaganiom.
         A co do waszego stwierdzenia, że Lubań może zostać okrzyknięty stolicą głupoty pomyślcie zamin coś napiszecie.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Janusz 12 Styczeń, 2012, 21:51:13
Lesław to skończony gamoń i nierób, osobiście w 2008 roku proponowałem mu pracę w moim zakładzie- wypiął się twierdząc, że za minimalną krajową nawet palcem nie kiwnie- ale to ja mu tak kiwnąłem, że już się nie pojawiał. Ten pożal się Boże wolontariusz i obrońca ludzkości snuje się po mieście jak smród po gaciach a MY- UCZCIWI I CIĘŻKO PRACUJĄCY NA CHLEB OBYWATELE MUSIMY PŁACIĆ PODATKI NA ZASIŁKI DLA TAKICH NIEROBÓW. Lubań miastem z idiotą ROKU 2011- certyfikat osobiście mogę podbić, miasto zasłynie, a Lesław zdobędzie sławę. Nakręcą Lot nad lubańskim gniazdem. Jak jesteś leń to zacznij zbierać aluminium- opłacisz przynajmniej czynsz.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: veritas 13 Styczeń, 2012, 11:39:26
MOGĘ SIĘ ZGODZIĆ Z IWO499 , ŻE
[quoteasystent bardzo mi się podoba jako człowiek i jest bardzo miłym człowiekiem w przeciwieństwie do przewodniczącego ][/quote]
TYLKO JAKIE PRZYJĄĆ KRYTERIA
CZY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ( NP. WĄSY ) ?
CZY CHARAKTER ( SZACUNEK DLA LUDZI, ŻONY, DZIECI ) ?
CZY TO , ŻE NIE ŁAMIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO ?
CZY TO , ŻE SEGREGUJE ŚMIECI ?
CZY TO , ŻE LUBI PIŁKĘ NOŻNĄ I ?
CZY TO , ŻE JEST ZANGAŻOWANY W POLITYKĘ ?
A MOŻE TO , ŻE CHODZI W CIEMNYCH GARNITURACH ?

P.S. DO TEJ PORY MYŚLAŁEM  , ŻE HODOWAĆ MOŻNA KONIE ALE TERAZ WIDZĘ , ŻE LUDZI TEŻ

A CO Z JURKIEM OWSIAKIEM ?
CZY ON JEST DOBRY I MIŁY  ?
CZY ORKIESTRA JEST POZYTYWNYM ZJAWISKIEM ?Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 14 Styczeń, 2012, 20:43:36
Nie wiem gdzie to wrzucić. Przed chwilą byłem w piwnicy.Na klatce znalazłem taką ulotkę.Zalatuje mi p.Hardziejem .

[attachment=1]


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: x 14 Styczeń, 2012, 21:04:32
Pan H. dał się gładko wpuścić. Teraz wszystko, co drukują, idzie na jego konto.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 14 Styczeń, 2012, 21:17:14
Pan H. dał się gładko wpuścić. Teraz wszystko, co drukują, idzie na jego konto.
Zgadzam się z Tobą Piotr ale tak to już jest, jeśli robimy ewidentne głupstwa, to liczmy się z tym, że możemy być obwiniani za analogiczną głupotę innych.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 14 Styczeń, 2012, 22:06:20
Zaradna i Kto to pisze?Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 14 Styczeń, 2012, 22:24:37
Zaradna i Kto to pisze?


Popełniam głupoty tak samo jak każdy żyjący człowiek. Rozumiem, że Ty mój drogi zawsze i w każdej sytuacji jesteś bezbłędny. Nie myli się jedynie ten, kto nie robi nic ale różnica polega na tym, że ja podpisuję się pod tym co robię i nikt nie musi zadawać sobie pytania:czy to napisała Jolka czy może ktoś inny  ??? Poza tym potrafię przyznać się nie tylko do czegoś mądrego ale i do błędu, bo stać mnie na samokrytykę.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 14 Styczeń, 2012, 23:00:53
Cytuj
Poza tym potrafię przyznać się nie tylko do czegoś mądrego ale i do błędu, bo stać mnie na samokrytykę.

Jolu poza tym wystarczy najpierw pomyśleć.Popytać,przeanalizować i napisać.Jolu kiedyś dawno,dawno temu mój nauczyciel j.rosyjskiego mawiał."Nie wstyd przepraszać,wstyd naruszać dyscyplinę".Myślę że nie mówił źle.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 15 Styczeń, 2012, 12:56:19

cyt.Piotr
Pan H. dał się gładko wpuścić. Teraz wszystko, co drukują, idzie na jego konto.

Piotrek znowu coś insynuujesz pytam się PO co, Pan H.jest dorosłym ,mężczyzną i wielkodusznym człowiekiem on tylko chce pomagać ,a wszyscy w koło robią z niego oszołoma!
Nawet jego rzecznik prasowy odwrócił się od niego ... oby jego POplecznicy się nie odwrócili , a myślę że do wyborów na pewno nie !


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: x 15 Styczeń, 2012, 13:20:42
Nie broń hucpiarzy. SKOBu nie byłoby stać na wydrukowanie tylu paszkwili. Oczywiście nie staję w obronie pana Lesława, bo krytycznie oceniam jego wystąpienie z bilingiem, ale nie uwierzę, że akcja z paszkwilami jest inicjatywą SKOBu.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 15 Styczeń, 2012, 13:33:28
POważnie Piotr POwiadasz


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: x 15 Styczeń, 2012, 13:36:23
Nie wiem kto. Ale dopóki SKOB się oficjalnie nie odetną od tej akcji, można tak zakładać.    


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 15 Styczeń, 2012, 13:46:25
Pewnie , że się odetną ... a następnie pojawią się ulotki jak to sterowane przez władze L24 jest przeciw mieszkańcom.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: x 15 Styczeń, 2012, 13:52:02
Z tego co wiem, dzielni funkcjonariusze z NJ są już na tropie kolejnej, wielkiej, obyczajowej afery. Teraz tylko dorysować dymek, drukarka i jazda na miasto : )


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: curious 16 Styczeń, 2012, 00:19:06
hmm, nie rozumiem, 2600 zaleglosci / 826 czlonkow = 3.14 skladki od kazdego na pokrycie zaleglosci czynszowych.
rozumiem ze chodzi o osoby bezrobotne ktore utracily prawo do zasilku, ale chyba nie o osoby niepelnosprawne ktore nie moga wyjsc z domu, stanac pod np. sklepem i pokwestowac na ten szczytny cel?

i nawet jesli nie uda sie zebrac calej kwoty, to mysle PR duzo lepsze niz produkcja posta na poziomie 'faktow i mitow'  (przynajmniej w mojej opinii, bo "fakty i mity" maja bardzo dobra sprzedaz w naszym regionie...) .


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: IWO499 16 Styczeń, 2012, 08:27:46
Czytając to aż się boję, że chcecie może głosować na takich ludzi w wyborach. Jeśli tak to nie można mieć pretensji, że "głuptaki" rządzą!!! Wszyscy teraz wieszają psy na rząd ale na nich głosowali. Teraz nik nie mówi aby wyjść na ulicę i nie zgadzać sie z podniesieniem wieku emerytalnego!!!
To samo jest z Lesławem Ch........wychodowany i wykarmiony na piersi  .......... powoli i cichaczem robił to co sobie umyślili w tej kanciapie. To też jest sposób na życie!! tak jak w rządzie!! jak już sie dostaną to nie ma mocnych! Wiadomo, że wszystko rozbija sie o pieniądze ale co my pracujący mamy powiedzieć???? podwyżek - 0 nic kompletnie, a żyć też musimy tylko więcej pracy przybywa i nik się tym nie przejmuje.
Jak będą dobrze władze rządzić to nie powinno być źle i na to liczmy??? zobaczymy
Nie można całe życie tylko krytykować i być negatywnie nastawionym, uśmiechnijmy się i życzmy sobie miłego dnia :)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 16 Styczeń, 2012, 10:01:39
Nie wiem kto. Ale dopóki SKOB się oficjalnie nie odetną od tej akcji, można tak zakładać.   

Piotr dobrze wszyscy wiedzą kto i poco, tylko czy aby na pewno komukolwiek to się opłaca?


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Romek 01 Luty, 2012, 19:17:56
Pan Hardziej chce więcej prasy. I bardzo dobrze. Tylko, że ja nie zauważyłem braków prasy w bibliotece. No cóż pewnie ten Pan jest nieczytaty. Dlatego ciężko jemu cokolwiek jest odszukać. Do szkoły Panie Hardziej. Na naukę nigdy nie jest za późno. Powodzenia.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: janus58144 01 Luty, 2012, 20:25:37
Romek, powiem więcej, czytelnia jest dla ludzi kulturalnych chcących poszerzyć wiedzę a Panom ze SKOBU /niektórym/ tej fundamentalnej cechy brakuje. Bardzo mnie też zastanawia fakt braku wszelkich informacji o czasach przeszłych "Szlachetnego Wolontariusza". O tym że jest "bezrobotnym zawodowym" wiem.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 01 Luty, 2012, 23:25:43
A dla mnie żenujący jest poziom tej dyskusji i nikogo tu nie bronię. Pisałam już wczesniej, co myślę o paszkwilu ostatnio rozpowszechnianym pierwotnie na słupach a obecnie rozrzucanym do skrzynek pocztowych. To działanie poniżej jakiegokolwiek pozimu, dlatego gdy widzę podobnme zachowania na Forum zwyczajnie nerwy mnie ponoszą. Obsmarowywanie się nawzajem do niczego dobrego nie prowadzi. Zupełnie jak małe dzieci w piaskownicy, tylko ogolić i do przedszkola wysłać. :D


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 01 Luty, 2012, 23:37:08
Cytuj
Zupełnie jak małe dzieci w piaskownicy, tylko ogolić i do przedszkola wysłać.

  Jolu zauważ że to Ty wypromowałaś na tym forum p.Hardzieja.Nie złość się bo to urodzie szkodzi. :P


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: veritas 02 Luty, 2012, 12:17:35
JOLU   ;) ;) ;)

Cytuj
[Jolu zauważ że to Ty wypromowałaś na tym forum p.Hardziej


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz Słowiński 02 Luty, 2012, 12:49:18
O tym, że zostanę – wcześniej czy później - wzięty „na tapetę” wiedziałem. To normalna rzecz gdy zajmuje się eksponowane stanowisko. Ubolewam jedynie nad tchórzostwem autorów. Bo bardzo łatwo podpiąć się pod tzw. MIESZKAŃCÓW MIASTA. Choć zapewne większość z nas podskórnie wie, kto za tymi pismami stoi (łącznie z tym, kto te działania inspiruje). Zeskanowany dokument to drugie tego typu pismo, choć zapewne nie ostatnie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że – jak mniemam - podobnej treści apel/sprzeciw  w ubiegłym tygodniu SKOB złożył na ręce Przewodniczącej Rady. Jednak wspomniany dokument JESZCZE do mnie z jej rąk nie trafił. A już wkładany jest do  skrzynek pocztowych, fruwa po ulicach i naklejany jest po słupach. A wszystko w imię „braku chęci eskalowania konfliktu” jak to powiedział L. Hardziej na sesji RM (31.01.2012). Czy mam rozumieć Panie Przewodniczący SKOB, że kolportaż tego dokumentu to Pana sposób na wyciągnięcie ręki w stronę Urzędu? Pana zachęta do ponowienia rozmów, próby dogadania się – o co postulował Pan podczas obrad Rady?
Szanowni Czytelnicy. Proszę zauważyć co mi się w opublikowanym piśmie zarzuca.
1.„Jeszcze do końca 2011 roku można było poczytać (w czytelni lubańskiego Ratusza) 14 czasopism, tygodniówek, lokalnych i ogólnopolskich.”  Tyle tylko, że lubański Ratusz od końca 2009 r. do końca listopada 2011 r. był… remontowany!!! Nie działało w nim ani Muzeum ani Biblioteka, w tym Czytelnia. Ponadto, a wiem to z bardzo pewnego źródła, pieniędzy na prenumeratę nie było także przed 2009 r.!!!
2.„Witanie Nowego Roku pod ratuszem bez burmistrza (konia z rzędem kto corocznie widział przy tej okazji Rowińskiego) zestawione z zarzutem, że „w biednym Lubaniu wydaje się rocznie dziesiątki tysięcy na historyczne wygłupy trącące infantylizmem (…)”. Oczywiście nijak ma się to do realiów. Zdobywanie Wieży Brackiej kosztowało miasto łącznie 2 700 zł, z czego pewna cześć kosztów poszła na przygotowanie darmowego posiłku (około 300 porcji bigosu), dla wszystkich chętnych. Jak Czytelnicy myślą, kto z nich najbardziej skorzystał? Dyby przed Wieżą Bracką sfinansowałem z własnej kieszeni. Opublikowane wydawnictwa książkowe zyskały uznanie Czytelników. Itd., itp. I kończąc ten wątek – impreza Sylwestrowa pod Ratuszem TEŻ kosztuje. I nie są to wcale małe sumy. A może tzw. MIESZKAŃCY MIASTA chcą aby imprez w ogóle nie organizowano? Tyle tylko, że później pisali by, że w Lubaniu „NIC SIĘ NIE DZIEJE”!
3.Wpisu o „urzędniczych wycieczkach” i „kolacyjkach” nie komentuję bo to… pomówienia. Cześć załogi UM faktycznie była na wyjeździe tyle tylko, że… za WŁASNE pieniądze. Dodam. Ja na tej wycieczce nie byłem.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 02 Luty, 2012, 17:57:23
Cytuj
Bo bardzo łatwo podpiąć się pod tzw. MIESZKAŃCÓW MIASTA.

 Panie Burmistrzu
Cytuj
zapewne większość z nas podskórnie wie
że to Pan reprezentuje MIESZKAŃCÓW TEGO MIASTA.

 Inscenizacja Zdobycia Wieży Brackiej była pomysłem jak najbardziej trafionym.Nawet gdyby miała kosztować  o wiele więcej , My mieszkańcy zaakceptowalibyśmy taki wydatek.Byłem w tłumie podczas tego pokazu.Czułem się dumny.Było nas,mieszkańców więcej niż na Pochodach Pierwszomajowych.Zadowolonych mieszkańców. :)

                     Z wyrazami szacunku Jan Bergunda


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: IWO499 03 Luty, 2012, 08:08:45
Od dawna wiadomo, że przewodniczący skob i jego kumple to zawodowi bezrobotni a na propozycje pracy chorzy!!!! Najwyższy czas przestać sie przejmować "pieniaczami" i wyciąć jak ze zdjęcia. Minęły dla nich czasy wyjazdów np; do Paryża czy Brukseli a tam obrońcy ucisnionych wiedzą co robili???i gdzie leżeli???? oj wiedzą ::)
Panie Burmistrzu tak trzymać :-*


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 03 Luty, 2012, 11:42:14
Jak mówi stare porzekadło "jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził" No może poza naszym panem premierem, on to potrafi dogodzić swoim rodakom jak mało kto  ;) . Mamy kryzys, obecnie wszędzie są różnego rodzaju cięcia. Odrestaurowana Baszta  Bracka, to coś trwałego namacalnego a sztuczne ognie, petardy to spory wydatek, chwila radości, sporo hałasu i nic więcej. Co do bezrobotnych, myślę, że dla nich od hucznej fety przed Ratuszem witającej nowy rok o wiele ważniejsze było i jest, pełna lodówka, zapłacone rachunki a co najważniejsze perspektywa szybkiego znalezienia pracy.
Firefoksie, co do promowania pana Hardzieja, po prostu cenię w ludziach altruizm, przecież pomoc innym to szlachetny gest ale tylko wówczas, gdy robi się to bezinteresownie i nie miesza się w to wszystko polityki. Niestety pan Hardziej postępuje tak jakby przygotowywał grunt pod  przedwczesną kampanię przedwyborczą promującą poprzedniego Burmistrza i jednocześnie dyskredytującą obecnego. Szkoda tylko, że zbyt wcześnie ujrzałam jego drugie oblicze ale niestety już tak mam, że poznając ludzi w pierwszej kolejności staram się dostrzec w nich to, co dobre a dopiero potem dostrzegam całą resztę. Żałuję, że dałam się wciągnąć w ową rozgrywkę ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nie robi nic. Poza tym, mimo, że jestem uparta czasem nawet jak ten osioł, to jednak potrafię ustąpić, przyznać się do błędu a czy wiele osób na to stać.
Co do pana Burmistrza Słowińskiego, niezmiernie się cieszę, ze dotrzymuje swoich obietnic przedwyborczych. Mam tu na myśli  Lubański TBS. Oj źle tam się działo od wielu lat. Teraz jak powołano nowego Prezesa mam nadzieję, że zmieni się co nieco. Miałam już sygnały od niektórych lokatorów TBS-u, iż nowy pan Prezes odwiedził lokatorów, zapoznał się z ich bolączkami związanymi z warunkami tam panującymi i obiecał, że będzie działał w kierunku rozwiązania tych problemów, chodzi tu o problem z odpowiednią wentylacją i związaną z tym wilgoć i zgniliznę w lokalach ( poprzedni pan Prezes rozwiązywał problem wilgoci rozsyłając lokatorom instrukcje użytkowania lokali oraz dobrą radę aby zmywali ściany Domestosem), o dozowanie z zewnątrz dopływu ciepła do grzejników, na których umieszczone są mierniki poboru ciepła. Z tego co relacjonują lokatorzy, odkąd powołano nowego prezesa, grzejniki "w cudowny sposób" stały się gorące. Niestety przedtem , nawet jeśli pokręciło się je na maxa, to i tak były ledwo ciepłe. Dlatego też jestem dobrej myśli co do przyszłości lokatorów TBS i mam nadzieję, że się nie mylę.
Uwaga, ostrzeżenie dla osób o słabych nerwach, będzie spora porcja wazeliny.  ;)
Wiadomo, doskonale, że do tych wszystkich pozytywnych zmian jeśli nie bezpośrednio to pośrednio przyczynił się obecny Burmistrz pan Słowiński. Jak wiadomo Prezesów spółek powołują Rady Nadzorcze tychże Spółek ale jak mi wiadomo, owe Rady Nadzorcze powołuje Burmistrz, więc gdyby nie było interwencji "króla", wówczas poprzedni prezes TBS nadal wiódł by prym w Lubańskim TBS. Panie Burmistrzu chylę czoła, nałapał pan u mnie ostatnio kilka solidnych plusów.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: borisem 04 Luty, 2012, 09:19:36
Zaradna pisałem CI nie raz, ale ... ;), obserwowałem SKOB i jedyną pozytywną akcją jaką mogą się pochwalić to Zbiórka Żywności, właśnie tylko komu tak naprawdę należą się pochwały?

cyt:"przecież pomoc innym to szlachetny gest ale tylko wówczas, gdy robi się to bezinteresownie i nie miesza się w to wszystko polityki"

Znasz kogoś kto bezinteresownie pomógł komuś ;) ???


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 04 Luty, 2012, 11:54:35
Zaradna pisałem CI nie raz, ale ... ;), obserwowałem SKOB i jedyną pozytywną akcją jaką mogą się pochwalić to Zbiórka Żywności, właśnie tylko komu tak naprawdę należą się pochwały?

cyt:"przecież pomoc innym to szlachetny gest ale tylko wówczas, gdy robi się to bezinteresownie i nie miesza się w to wszystko polityki"

Znasz kogoś kto bezinteresownie pomógł komuś ;) ???

A znam takiego jednego podobno przystojnego marudę z Panaceum. Myślę, że działając w Stowarzyszeniu pomaga bezinteresownie innym i nie tylko on, bo działa tam z nim jeszcze kilka innych dobrych dusz. Nie będę pisać o sobie, bo nie wypada ale zawsze lubiłam wykonywać jakieś miłe gesty w stosunku do innych. Uwierz mi robienie czegoś od siebie a nie do siebie też może być przyjemne. Nie znasz mnie, nie wiesz jaka jestem, więc tak do końca nigdy mnie nie zrozumiesz. Pieniążki z komisji mieszkaniowej za miesiąc świąteczny czyli kwiecień również oddam komuś potrzebującemu, już nawet kogoś sobie upatrzyłam. Pomyśl gdyby każdy z nas wykonał w ciągu roku tylko jeden jedyny pomocny gest(niekoniecznie kosztowny, bo czasem dobre słowo otrzymane od drugiej osoby, potrafi zdziałać cuda, podnieść znacząco na duchu i pchnąć do działania, które jeszcze przed chwilą było niemożliwe), to czy wówczas świat wokół nas nie byłby lepszy. Niestety w naturze ludzkiej bardziej zakorzenione są zazdrość, zawiść, chciwość itp. Pozdrawiam.  
PS. Parę słów odnośnie tego komu należą się pochwały za zbiórkę żywności. SKOB to nie tylko pan Lesław, to również spora grupa Wolontariuszy, zarówno tych dorosłych jak i młodzież z okolicznych szkół i wiem jedno uczestnictwo młodych ludzi w owej zbiórce to coś pozytywnego coś co z pewnością wzmocni ich wrażliwość na potrzeby innych i otworzy na bliźniego. Moim zdanie pochwały za zbiórkę żywności należą się przede wszystkim Wolontariuszom a to, że zmieniłam zdanie w spawie SKOB nie znaczy, że nie chylę przed Wolontariuszami.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 04 Luty, 2012, 12:30:36
Moim zdaniem pochwały za zbiórkę żywności należą się przede wszystkim Wolontariuszom a to, że zmieniłam zdanie w spawie SKOB nie znaczy, że nie chylę czoła przed Wolontariuszami.

Niestety musiałam ostatnie zdanie wpisać jeszcze raz ponieważ strzeliłam byka omijając jedno słowo w końcowej wypowiedzi, wskutek czego zamiast logicznej całości wyszło ble ble ble.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Marek Kardela 04 Luty, 2012, 12:42:39
Nie otwierajmy dyskusji, kto komu ile dał, kto komu pomóg!.
Nie chwalmy się i nie kreujmy osób (typy przystojny maruda z panaceum) jako darczyńców!
Pomagajmy anonimowo!
Wolontariat jest piękny i szlachetny, kiedy jest anonimowy, kiedy staje się publiczny jest polityką!


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 04 Luty, 2012, 12:59:59
Nie otwierajmy dyskusji, kto komu ile dał, kto komu pomóg!.
Nie chwalmy się i nie kreujmy osób (typy przystojny maruda z panaceum) jako darczyńców!
Pomagajmy anonimowo!
Wolontariat jest piękny i szlachetny, kiedy jest anonimowy, kiedy staje się publiczny jest polityką!
A ja myślę, że trzeba o tym mówić, aby zachęcić do podobnego działania innych ale to tylko moje osobiste zdanie a pan, panie Marku może to odbierać po swojemu, nikt panu tego nie odbiera. Panaceum robi dużo dobrego i nikt nie może mi zabronić chwalić działania jego członków, jeśli przyjdzie mi na to ochota. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wytykanie innym błędów, wad, krytykowanie innych a z kolei pochwalenie kogokolwiek jest be.
PS. Pozdrawiam Serdecznie przystojnego marudę z Panaceum, Ewę, Patrycję oraz pozostałych członków powyższego Stowarzyszenia. ;) A panu panie Marku polecam masaż, wspaniale działa na plecy ale przede wszystkim odstresowuje, nie wiem czego ale wyczuwam u pana spore napięcie. ;)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Ewa Gutek 04 Luty, 2012, 15:07:09
Cytuj
przystojny maruda z panaceum
Panie Marku ten przystojny maruda nie patrzy na koszt pomocy jaką niesiemy. Własnymi autami, za własne pieniądze zatankowanymi, ponosząc koszt połączeń telefonicznych działamy. Odpowiem Panu w stylu jaki Pan sam narzucił- ten maruda w przeciwieństwie do Pana jest jeszcze przystojny, a Pan jedynie marudny.
Cytuj
Wolontariat jest piękny i szlachetny, kiedy jest anonimowy, kiedy staje się publiczny jest polityką!

Niczego innego Pan tu nie uprawia jak polityki i wcale nie anonimowo- to co Pan robi nie jest ani piękne, ani szlachetne- sorry. Jak zobaczę ile Pan daje z siebie innym, ile Pan czasu poświęca potrzebującym, ile Pan im ofiarował to może zmienię zdanie. Tym czasem próbuje Pan zabić w ludziach wiarę, że warto w ramach stowarzyszenia działać na rzecz promocji miasta i pomagać innym. Takie pisanie i taka postawa powoduje, że znajdzie Pan kilku klakierów, którzy powtórzą to za Panem, a Ci co nas potrzebują mogą mieć wtedy opory.
Na koniec powiem Panu politycznie. W poprzedniej kadencji oboje mieliśmy mandaty radnych, ale mi mandat do ofiarowania siebie w celu pomocy i promocji miasta nie jest potrzebny, a Panu niezbędny, bo nie potrafi Pan bez niego funkcjonować. Pytanie tylko, czy takich radnych potrzebujemy.


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 04 Luty, 2012, 16:04:38
Ewo, masz u mnie dużego plusa, sama lepiej bym tego nie wyraziła. :)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Ewa Gutek 04 Luty, 2012, 16:45:04
Jola mnie już kurtuazja zmęczyła- dlatego piszę wprost co o tym sądzę :)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 04 Luty, 2012, 17:38:27
Cytuj
Wysłany przez: Jola

Ewo, masz u mnie dużego plusa, sama lepiej bym tego nie wyraziła.

Jak sobie pomyślę że to moja Mysia-Pysia wywołała ten temat to mam motylki... :P


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Marek Kardela 04 Luty, 2012, 18:02:22
Gustu Pani Ewy nie będę komentował ( gust można mieć, lub nie )
Pani Joli natomiast bardzo dziękuje, że "martwi się o moje plecy".
Mam problem z kręgosłupem i czeka mnie operacja.
Tak więc uwaga na temat moich pleców była chyba nie na miejscu!
"Życzę dużo zdrowia".


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: luna3 04 Luty, 2012, 18:03:39
Jola
dziękuję w swoim imieniu za Twoje słowa uznania
oczywiście nie robię niczego dla poklasku
tylko z potrzeby serca
ale takie słowa dodają mi sił i wiary, że warto
bo tych co biorą kij i szukają psa nie brakuje
a mam wrażanie że dla sporej części osób
które słyszały o naszym stowarzyszeniu, jesteśmy takim właśnie psem
ale jak to mówi stare przysłowie pszczół (widelec już gdzieś to dzisiaj napisałam  ;D)
co cię nie zabije to cię wzmocni ;)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 04 Luty, 2012, 19:13:05
Jola
dziękuję w swoim imieniu za Twoje słowa uznania
oczywiście nie robię niczego dla poklasku
tylko z potrzeby serca
ale takie słowa dodają mi sił i wiary, że warto
bo tych co biorą kij i szukają psa nie brakuje
a mam wrażanie że dla sporej części osób
które słyszały o naszym stowarzyszeniu, jesteśmy takim właśnie psem
ale jak to mówi stare przysłowie pszczół (widelec już gdzieś to dzisiaj napisałam  ;D)
co cię nie zabije to cię wzmocni ;)


Cieszy mnie, że tym razem w pełni się rozumiemy. Wierzę w to, że większość osób działających społecznie robi to bezinteresownie ale wiem też, ze pomoc innym i jednoczesne wysłuchiwanie nieuzasadnionej krytyki może zdołować a dobre słowo może podnieść na duchu i jednocześnie zmobilizować do dalszego działania. Jak napisałam już wcześniej łatwo przychodzi nam krytykowanie innych oraz wytykanie ich błędów a to co dobre a nawet szlachetne, jeśli nawet jesteśmy w stanie dostrzec, to zamiast spojrzeć na to zwyczajnie z sympatią i uznaniem wolimy bawić się w podejrzliwość i nieufność. Ja wierzę w ludzi oraz ich dobre intencje. Pozdrawiam.

Panie Marku również zdrowia życzę i zero problemów z kręgosłupem, bo znam ten ból. Po za tym ja nigdy nikomu źle nie życzę ale wiem jedno, na stan naszego zdrowia wpływa nasze samopoczucie oraz nasz stosunek do życia, więc jeśli mamy w sobie dużo goryczy i jadu, to szkodzimy sami sobie. Ja jestem jak ten hipis z lat siedemdziesiątych, kocham wszystkich i wszystko(oczywiście w granicach zdrowego rozsądku), dlatego zamiast ciągłego napięcia mam ogólny luzik co dobrze wpływa na stan mojego zdrowia.  ;)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: veritas 06 Luty, 2012, 10:39:57
ZRÓBMY LISTĘ

KTO ?
KOMU ?
W CZYM ?

POMÓGŁ


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 06 Luty, 2012, 11:38:12
A może zamiast widzieć wyłącznie czubek własnego nosa, rozejrzyjmy się wokół, dostrzeżmy kogoś, kto akurat jest w takiej czy innej potrzebie i jeśli jesteśmy w stanie to pomóżmy, choćby odrobinę, zamiast kpić z tych, których stać na empatię.  :)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: olka 06 Luty, 2012, 12:09:09

Ja w czasie mrozów dokarmiam ptaki

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Jola 06 Luty, 2012, 12:47:11
Ja w czasie mrozów dokarmiam ptaki

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Wbrew pozorom, nie wiele osób to robi a silny mróz potrafi wyrządzić sporo krzywdy każdej żywej istocie, więc jeśli to nie kpina a szczera wypowiedź, to robisz coś dobrego. Pozdrawiam.  :)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: olka 06 Luty, 2012, 14:38:37
Mówię poważnie

 ;D ;D ;D ;D ;D


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: Firefoks 06 Luty, 2012, 17:52:18
Cytuj
Mówię poważnie

 olka,poważnie to się w trumnie leży 8)

Cytuj
Wysłany przez: olka


Cytuj
Ja w czasie mrozów dokarmiam ptaki

Które gatunki i czym dokarmiasz? ;)


Tytuł: Odp: Lubański SKOB w Międzynarodowym Roku Wolontariatu
Wiadomość wysłana przez: olka 07 Luty, 2012, 13:38:36
 :P :P :P

Firefoks bardzo miły jesteś

 :P :P :P :P :P :P :P