Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 22 Czerwiec, 2011, 12:43:26Tytuł: I Lubańskie Forum Organizacji Pozarządowych
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 22 Czerwiec, 2011, 12:43:26
Z-ca burmistrza Lubania  Mariusz Tomiczek dokonał uroczystego otwarcia I Lubańskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Na spotkanie zorganizowane 17 czerwca w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. ZHP, PTSM oraz strona samorządowa, reprezentowana m.in. przez Beatę Soczyńską – naczelnika Wydział Spraw Obywatelskich, Beatę Jurak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Marzenę Różańską – dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju. [attachment=1]
Samorząd Miejski współpracuje od lat z ponad dwudziestoma organizacjami działającymi na terenie miasta Lubań. Głównym celem spotkania było przypomnienie zasad tworzenia Rocznego Programu Współpracy samorządu miasta Lubań z tymi  organizacjami oraz sposobu jego konsultacji.
Posumowano również współpracę Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku. Informację na ten temat przedstawiła Beata Soczyńska .[attachment=2]
W programie Forum znalazło się również omówienie możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych z innych źródeł niż budżet miasta. Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” przedstawiło działania Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Lubaniu (dla powiatu lubańskiego i lwóweckiego) stworzonego w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”. Zarówno Łużyckie Centrum Rozwoju jak i Stowarzyszenie „Pogranicze” bardzo ochoczo deklarowało pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.
Omówiono również najbardziej nurtujące problemy związane z prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej w organizacjach pozarządowych oraz przypomniano zasady wypełniania ofert, składanych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
Forum zorganizowane zostało z inicjatywy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań przy współpracy z Łużyckim Centrum Rozwoju. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, integracji tego środowiska oraz wzmocnienia wzajemnych relacji z lokalnym samorządem. Dzięki wzajemnej współpracy łatwiej jest  pozyskać dodatkowe środki na  realizację lokalnych inicjatyw.
[attachment=3]