Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Informacje i Komunikaty Instytucji => Wątek zaczęty przez: x 13 Maj, 2008, 09:48:59Tytuł: Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał
Wiadomość wysłana przez: x 13 Maj, 2008, 09:48:59
Środki unijne to wiele różnych szans i możliwości. Taka szansa pojawiła się przez uczniami z powiatu lubańskiego – ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcących ogólnie. To właśnie do nich adresowany jest nasz projekt pt. „Einstein – każdy ma sobie ukryty potencjał”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe w następujących obszarach: nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, postaw przedsiębiorczych.

Siedem Gmin na zaproszenie Powiatu Lubańskiego podjęło decyzję o partnerstwie i wspólnym przedsięwzięciu, a Anna Adamska (dyr.PCE) i Mariusz Tomiczek (Starostwo Powiatowe) z pomocą pracowników PCE: Agaty Dumanowskiej, Jadwigi Pudłowskiej i Agnieszki Jakubiszyn przygotowali projekt „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”. Powiat Lubański – jako lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach działania 9.1.2 PO KL.

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, każdy z parterów otrzyma grant na realizację szkolnych programów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kwocie zależnej od liczby uczniów. Ponadto każda z 32 szkół otrzyma wsparcie w formie programu psychologiczno-pedagogicznego, zgodnie z jej potrzebami.

Projekt będzie trwał 24 miesiące, a jego realizacją zajmie się Powiatowe Centrum Edukacyjne, które ma w tej dziedzinie spore doświadczenie.  Ale póki co – czekamy na decyzję Komisji Oceny Projektów. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA REDAKCJI BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu