Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Gmina Lubań => Wątek zaczęty przez: x 05 Marzec, 2011, 11:57:53Tytuł: [VIDEO] VI sesja Rady Gminy
Wiadomość wysłana przez: x 05 Marzec, 2011, 11:57:53
Porządek obrad przewidywał podjęcie dwóch uchwał; w sprawie zmiany budżetu gminy na ten rok oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pierwsza uchwała dokonuje zmian w zakresie wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych:
- wprowadzono do realizacji zadanie - "Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów w Henrykowie Lubańskim - etap planowania
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy: budowa sieci wodociągowej w Radogoszczy - I i II etap

Ponadto zmniejszono planowane wydatki na budowę oświetlenia w Radogoszczy (etap projektowania), oświetlenia w Pisarzowicach - wzdłuż drogi sąsiadującej z obiektami szkolnymi, oświetlenia w Mściszowie - Kolonia I, zwiększono wydatki na oświetlenie ulicy dolnej w Uniegoszczy.

Oprócz zmian typowo inwestycyjnych, radni zwiększyli dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zakup wyposażenia świetlicy w Radostowie, i wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do projektów m.inn. "Sprawa dla reportera z Gminy Lubań"

http://www.youtube.com/v/RmJBh578e6w?fs=1&hl=pl_PL