Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Informacje i Komunikaty Instytucji => Wątek zaczęty przez: x 17 Kwiecień, 2008, 17:25:47Tytuł: PORZĄDEK OBRAD XXIV Sesji Rady Powiatu Lubańskiego [24 kwietnia]
Wiadomość wysłana przez: x 17 Kwiecień, 2008, 17:25:47
PORZĄDEK OBRAD XXIV Sesji Rady Powiatu Lubańskiego, w dniu 24 kwietnia 2008 roku, godzina 10.00
1. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Lubańskiego.
2. Składanie interpelacji i zapytań.
3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu
3.1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok:
a) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
b) wysłuchanie opinii stałych komisji rady o wykonaniu budżetu;
c) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
d) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
 e) dyskusja.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego.
5. Podjęcie uchwał.
6. Interpelacje i zapytania radnych – udzielanie odpowiedzi.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Komunikaty.

Wykaz projektów uchwał kierowanych pod obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Lubańskiego w dniu 24 kwietnia 2008 roku
1. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVI/87/2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Lubańskiego na lata 2008-2010.
3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/114/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 lutego 2008 roku podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
4. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.
5. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
6. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego.

                                       Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego                                                                                                                                                                                                         
                                                           Ewa Gutek                                                                                 REDAKCJA BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu