Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Informacje i Komunikaty Instytucji => Wątek zaczęty przez: Paweł Sokołowski 02 Styczeń, 2016, 16:56:33Tytuł: Przetarg na mieszkanie, ul. W. Hermana 3, 65.000 pln [13.01.2016r]
Wiadomość wysłana przez: Paweł Sokołowski 02 Styczeń, 2016, 16:56:33
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   W  LUBANIU
informuje,  że  w dniu  13  stycznia  2016r.  o godzinie  12.00  w siedzibie Spółdzielni,  przy  ul.   Bolesława Chrobrego 3 ( pokój nr 11 ) odbędzie  się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo  zawarcia umowy o  
USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE   ODRĘBNEJ   WŁASNOŚCI                   LOKALU    MIESZKALNEGO:

    o  powierzchni użytkowej  36,70 m2   przy ul. Władysława Hermana  3/15              w Lubaniu,    IV piętro.
      
       Wartość lokalu mieszkalnego: 65.000,00 zł

     Wadium: 6.500,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 12.01.2016r.               do  godz. 14.00 .
      
       Minimalny krok postąpienia:   200,00 zł.

       Informacja dotycząca opłaty czynszowej:
       1 osoba  - 267,91  zł  miesięcznie    
       2 osoby  - 297,49 zł   miesięcznie  
_________________________________________________ ____________________

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest okazanie dowodu  wpłaty wadium i złożenie oświadczenia  o   zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Z treścią Statutu Spółdzielni, regulaminem przetargu, zasadami ponoszenia i rozliczania kosztów obowiązujących właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu oraz oświadczeniem należy zapoznać się w dziale członkowsko – mieszkaniowym   ( pokój nr 8 ).
Warunkiem zawarcia  umowy  o  ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg jest wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu  wylicytowanej kwoty jako wartości lokalu mieszkalnego.
Wszelkich informacji  dot. przetargu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy.
Oglądanie  mieszkania  wystawionego do przetargu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu   z działem  GZM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wygrywający przetarg  pokrywa koszty związane z zawarciem  aktu notarialnego  oraz koszty sądowe związane z postępowaniem wieczystoksięgowym.