Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Promowane wydarzenia => Polecane - Strona główna => Wątek zaczęty przez: Marszałek 18 Wrzesień, 2015, 11:14:34Tytuł: Straż Miejska w Lubaniu przypomina
Wiadomość wysłana przez: Marszałek 18 Wrzesień, 2015, 11:14:34
(http://luban.pl/data/NOWY%20WZ%C3%93R.jpg)
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych starego wzoru straciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r., bez względu na określoną w niej datę ważności. Tym samym utraciły dotychczasową moc prawną, a posługujące się nią osoby utraciły wynikające z niej uprawnienia.

Karta parkingowa - stary wzór:
(http://luban.pl/data/starywzor.jpg)

Z dniem 1 lipca br. pozostawianie pojazdu na miejscu parkingowym oznaczonym znakiem pionowym oraz poziomym (patrz poniżej)

(znak pionowy D-18 z tabliczką T-29)
(http://luban.pl/data/D-18%20z%20tabl_%20T-29.png)

(znak poziomy P-24)
(http://luban.pl/data/P-24.png)

wymaga posiadania karty parkingowej nowego wzoru, zaprezentowanego poniżej.

Karta parkingowa - nowy wzór:
(http://luban.pl/data/NOWY%20WZ%C3%93R.jpg)

Pomimo kampanii informacyjnej, która realizowana była zarówno przez media ogólnopolskie jak i lokalne, Straż Miejska w Lubaniu ujawnia przypadki parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej.
Wielu posiadaczy nieważnych już kart, a w szczególności osoby w podeszłym wieku tłumaczą, że najzwyczajniej nigdzie nie słyszeli o obowiązku wymiany tego dokumentu. Należy liczyć się z tym, że zgodne z wolą ustawodawcy, za brak uprawniającego dokumentu lub posługiwanie się kartą innej osoby grożą dotkliwe sankcje.

Zgodnie z rozporządzeniem ws. wysokości grzywien (Dz.U. 2015 poz. 506), czyli tzw. taryfikatorem, za parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej wysokość mandatu została określona kwotą 800 zł. Kierujący może otrzymać również 5 punktów karnych. Jeżeli natomiast kierujący parkuje pojazd: na miejscu dla osób z niepełnosprawnością i posługuje się ważną karta parkingową, która nie należy ani do tego kierującego, ani do osoby przez niego przewożonej lub pod nieobecność w pojeździe osoby uprawnionej – powinien liczyć się z konsekwencją w postaci nałożenia grzywny w wysokości do 2000 zł za wykroczenie z art. 96b Kodeksu Wykroczeń.

Straż Miejska w Lubaniu apeluje do mieszkańców, aby niniejszą informację możliwie jak najskuteczniej rozpowszechnili wśród członków swojej rodziny i znajomych, którzy w dalszym ciągu posługują się nieważną już kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnością.

Znaki drogowe, do których uprawnieni posiadacze kart parkingowych nie muszą się stosować:

(http://luban.pl/data/znaki%20drogowe.jpg)
Objaśnienia znaków:

B-1  – „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3  – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”,
B-4  – „zakaz wjazdu motocykli”,
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35  – „zakaz postoju”,
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”.

Źródło: www.luban.pl/strazmiejska (http://www.luban.pl/strazmiejska)